Konsultacje społeczne dot. tworzenia map zagrożeń

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Jednym z priorytetów KGP, jak również resortu spraw wewnętrznych i administracji, jest utworzenie w całej Polsce krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. W ich tworzeniu znaczący wpływ ma opinia społeczeństwa oraz rola mediów w kreowaniu poczucia bezpieczeństwa. Mapa powinna zawierać, poza danymi statystycznymi i wynikami badań opinii społecznej, wnioski z debat i konsultacji społecznych. Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań, które odbędą się w nadchodzącym tygodniu.

Mundurowi rozmawiają z mieszkańcami Żor na temat zagrożeń, które w ich opinii powinny znaleźć odzwierciedlenie na powstającej Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Konsultacje odbyły się już w kilku dzielnicach, a także w siedzibie miejscowych stróżów prawa. W nadchodzącym tygodniu policjanci na spotkania zapraszają mieszkańców Śródmieścia i osiedla Pawlikowskiego. Poniżej prezentujemy ich harmonogram:

  • 22.02.2016r. godz. 17.00 – Siedziba Rady Dzielnicy osiedla Pawlikowskiego 19B (konsultacje z mieszkańcami osiedla)
  • 23.02.2016r. godz. 16.00 – Komenda Miejska Policji w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 3 (konsultacje dla mieszkańców dzielnicy).