Konsultacje społeczne dot. tworzenia map zagrożeń

Razem tworzymy mapy zagrożeń bezpieczeństwa

Charakterystyka przestrzeni publicznej przedstawiona obok danych statystycznych, a także wyniki badań opinii społecznej oraz wnioski płynące z trwających debat znajdą się wkrótce, oprócz graficznej formy, na powstających mapach zagrożeń bezpieczeństwa. Od kilku dni, w całym kraju, stróże prawa, identyfikują z mieszkańcami gmin, miast i powiatów zagrożenia w ich najbliższym otoczeniu oraz wsłuchują się w oczekiwania społeczeństwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej jednostki. Dlatego ważnym elementem jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie oraz przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Takim narzędziem będą właśnie powstające mapy zagrożeń bezpieczeństwa, które uwzględnią oprócz zagrożeń zarejestrowanych przez Policję, także te dostrzegane przez społeczeństwo.

Aktywizacji różnych podmiotów w zakresie współpracy z Policją w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego służą, będące jednym z priorytetów Komendanta Głównego Policji jak również resortu spraw wewnętrznych i administracji, trwające w całej Polsce debaty społeczne.To podczas nich mundurowi nie tylko zapoznają uczestników z koncepcją, celem i determinantami tworzenia map zagrożeń bezpieczeństwa, ale przede wszystkim identyfikują potrzeby mieszkańców.

Wkrótce, na każdym z policyjnych serwisów internetowych w całym kraju, zainteresowani będą mogli zapoznać się z owocem wspólnego przedsięwzięcia i to nie tylko na poziomie centralnym, ale i wojewódzkim, czy powiatowym, miejskim, bądź gminnym. Internauci korzystający z nowego narzędzia informatycznego będą mogli znaleźć w nim m.in. dane dotyczące zagrożeń przestępczością ogółem, a także w rozbiciu na 7 podstawowych kategorii oraz dane dotyczące wykroczeń, czy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla poszczególnych obszarów Polski. Mapy zagrożeń bezpieczeństwa, uwzględniające lokalne potrzeby mieszkańców będą aktualizowane w cyklu kwartalnym. Umożliwią również „weryfikację” publikowanych przez ośrodki badania opinii publicznej ocen poczucia bezpieczeństwa obywateli z analizami własnymi Policji,a co najważniejsze będą stanowiły jedno z narzędzi wymiany informacji.

  • Konsultacje społeczne w Żorach
  • Konsultacje społeczne w Żorach
  • Konsultacje społeczne w Żorach
  • Konsultacje społeczne w Żorach
  • Konsultacje społeczne w Żorach
  • Konsultacje społeczne w Żorach
  • Konsultacje społeczne w Żorach
  • Konsultacje społeczne w Żorach
  • Konsultacje społeczne w Żorach
Ładowanie odtwarzacza...