Konsultacje społeczne dot. tworzenia map zagrożeń

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Jednym z priorytetów KGP, jak również resortu spraw wewnętrznych i administracji, jest utworzenie w całej Polsce krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. W ich tworzeniu znaczący wpływ ma opinia społeczeństwa oraz rola mediów w kreowaniu poczucia bezpieczeństwa. Mapa powinna zawierać, poza danymi statystycznymi i wynikami badań opinii społecznej, wnioski z debat i konsultacji społecznych. Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań, które odbędą się w nadchodzącym tygodniu.

Mundurowi rozmawiają z mieszkańcami Żor na temat zagrożeń, które w ich opinii powinny znaleźć odzwierciedlenie na powstającej Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Konsultacje odbyły się już m.in. w poszczególnych dzielnicach, a także w siedzibie miejscowych stróżów prawa. W nadchodzącym tygodniu odbędą się kolejne spotkania. Ich harmonogram przedstawiamy poniżej:

  • 18.04.2016r. godz. 8.00 Komenda Miejska Policji w Żorach, ul. Wodzisławska 3 - uczniowie ZSB-I w Żorach
  • 19.04.2016r. godz. 10.00 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach, os.Ks. Władysława - uczniowie klasy zawodowej CKUiZ w Żorach
  • 19.04.2016r. godz. 11.00 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach, os.Ks. Władysława - uczniowie technikum CKUiZ w Żorach
  • 21.04.2016r. godz. 9.00 Komenda Miejska Policji w Żorach, ul. Wodzisławska 3 - uczniowie I LO im. K. Miarki
  • 21.04.2016r. godz. 11.20 Komenda Miejska Policji w Żorach, ul. Wodzisławska 3 - uczniowie technikum CKUiZ w Żorach.