Pomoc ofiarom przestępstw

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żorach

Podmiot realizujący oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie miasta Żory.

Zakres oddziaływań:

1. Zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W 2017 roku odbędą się dwie edycje programu (wiosenna i jesienna) obejmujące 60 godzin zajęć grupowych i 1 godzinę konsultacji indywidualnej, przeznaczone dla osób, które:

- w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostałyu zobowiązane przez sąd do uczestnictwa w programie,

- uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków,

- są objęte procedurą tzw. "Niebieskiej karty",

- zostały skierowane przez GKRPA,

- inne, które z różnych względów chcą uczestniczyć w tego typu programie.

 

2. Indywidualna pomoc psychologiczna w godzinach pracy ośrodka od poniedziałku do piątku.

 

Dane teleadresowe:

Ośodek Interwencji Kryzysowej w Żorach

ul. Boryńska 13

tel. (32) 43-57-840

e-mail: oikzory@op.pl