Stowarzyszenie "Bezpieczne Miasto" w Żorach

Wybory władz Stowarzyszenia - GRUDZIEŃ 2014

Po ponad 3 latach na Walnym Zebraniu, które odbyło się 29 grudnia 2014 roku pożegnano dotychczasowy zarząd i jednocześnie w tajnym głosowaniu wybrano nowe władze. Spotkanie było także okazją do uroczystego odznaczenia najbardziej zasłużonych dla Stowarzyszenia.

Aktualny skład zarządu przedstawia się następująco:

Lech Wietrzyk - przewodniczący

Grzegorz Fischer - I wiceprzewodniczący

Andrzej Bielawski - II wiceprzewodniczący

Dariusz Jarzynka - sekretarz

Bernard Gwoździk - skarbnik

Ireneusz Spleśniały - członek

Dariusz Skoczylas - członek

Komisja rewizyjna:

Jerzy Kłusek - przewodniczący

Ks. Prałat Jan Szewczyk - wiceprzewodniczący

Leon Kieczka - członek