Stowarzyszenie "Bezpieczne Miasto" w Żorach

Stowarzyszenie obchodziło 10-lecie

Stowarzyszenie "Bezpieczne Miasto" w Żorach obchodziło w 2009 roku 10. rocznicę powstania.
W 1999 roku z inicjatywy ówczesnego Komendanta Miejskiego Policji w Żorach Zbigniewa Głowackiego, powołano je do życia natomiast pierwsze spotkanie członków założycieli, a zarazem wybory odbyły się w październiku 1999 roku.

Od samego początku działalność Stowarzyszenia ruszyła pełną parą wpływając tym samym na poprawę bezpieczeństwa i zdrowy styl życia dzieci i młodzieży. Poprzez konkursy, festyny, pogadanki, zajęcia z dziećmi począwszy od przedszkoli na szkołach średnich skończywszy, a także autorskie projekty zataczałą co raz to szersze kręgi. Stowarzyszenie współpracowało w tym zakresie z wieloma żorskimi instytucjami, takimi jak: Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Rady Dzielnic, osiedlowe kluby, czy Miejska Biblioteka Publiczna, we współpracę włączyło się również III Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta prowadzące klasy o profilu policyjnym.

Realizując swe statutowe cele dzisiaj może się ono pochwalić m.in. takimi inicjatywami jak: konferencje dla pedagogów dotyczące narkomanii, przeprowadzenie badania ankietowego dotyczącego poczucia stanu bezpieczeństwa, czy spotkanie młodzieży i pedagogów z Markiem Kotańskim, a także finansowanie pomalowania przejść dla pieszych w najbardziej zagrożonych miejscach, w tym miejscach zagrożonych wypadkami. Dzięki działalności Stowarzyszenia "Bezpieczne Miasto" w Żorach zorganizowano także między innymi: zajęcia pływackie dla uczestników półkolonii MOK, turnieje wiedzy o straży pożarnej i policji oraz konkursy plastyczne o tematyce pożarniczej, turnieje piłki nożnej dla kibiców, turnieje tenisa ziemnego na terenach przy byłej kopalni "Żory", spektakle o tematyce antynarkotykowej, bezpłatne przeglądy samochodów i wiele, wiele innych.

Zrealizowano ponadto zadania zlecone przez Miasto Żory tj.:

  • wydanie Planów lekcji z "Vademecum Małolata" dla uczniów szkół podstawowych
  • wydanie "Niezbędnika Gimnazjalisty" i "Zeszytu Bezpiecznego Przedszkolaka"
  • realizacja festynów: "Bezpieczeństwo dzieciom", "Bezpieczeństwo dzieciom - bezpieczne wakacje" - przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Żorach, Komendą Miejską PSP w Żorach, Stowarzyszeniem Ratowniczym ISKRA i Hufcem ZHP w Żorach
  • organizacja Żorskich Dni Przeciwko Uzależnieniom - przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Żorach.
  • organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży na tematy bezpieczeństwa - współpraca z Radą Dzielnicy Korfantego (uczniowie Gimnazjum), Radą Dzielnicy 700-lecia (dzieci w wieku 7-11 lat), klubem Wisus oraz Zespołem Szkół nr 2 w Żorach (młodzież) – konkursy na plakat, ulotkę, maskotkę żorskiej policji, spektakl, reklamę społeczne.

W 2009 roku Stowarzyszenie "Bezpieczne Miasto" w Żorach czynnie włączyło się także w wojewódzką akcję policji prowadzoną również na terenie naszego miasta pod nazwą "2009 rok pieszego", a i przeprowadziło akcję wspólnie z uczniami klasy o profilu policyjnym pt.: "Uwaga – Kieszonkowcy". Po raz pierwszy podjęto się też, cieszącą się dużym zainteresowaniem, organizację kursów samoobrony dla kobiet.

W ramach współpracy Stowarzyszenie m.in. sfinansowało zakup odblaskowych elementów dla dzieci oraz osób starszych. Swym patronatem objęło również ogłoszony Konkurs na najlepszego dzielnicowego w mieście Żory.

W latach poprzednich stanowisko Prezesa piastowali kolejno: Andrzej Zgódka i Weronika Pawlicka (dwukrotnie), Jacek Arasim oraz Lech Wietrzyk.

Działalność Stowarzyszenia w dużej mierze finansowana jest z budżetu Urzędu Miasta w Żorach, ale żeby realizować założone zadania Stowarzyszenie musi posiadać również własne środki, które pozyskiwane są z darowizn finansowych pochodzących od  osób doceniających jego działalność. Część pochodzi oczywiście ze składek zrzeszonych w nim członków. W 2005 roku Stowarzyszenie uzyskało również status Organizacji Pożytku Publicznego. Od tego czasu chętni mogą przekazać swój 1% podatku. Wystarczy w tym celu w rozliczeniu składnym do Urzędu Skarbowego wskazać Organizację Pożytku Publicznego tj. podać nazwę Stowarzyszenie "Bezpieczne Miasto" w Żorach oraz numer KRS 0000011673

Poniżej prezentujemy archiwalne zdjęcia obrazujące niektóre, dotychczasowe działania: