Prawa zwierząt - Zielona Strefa - Komenda Miejska Policji w Żorach

Zielona Strefa

Prawa zwierząt

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt reguluje postępowanie ze zwierzętami kręgowymi. Człowiek zwierzętom winien jest poszanowanie, ochronę i opiekę, a także humanitarne traktowanie.

 

Ustawa zabrania między innymi:

 

- zabijania zwierząt (poza ściśle określonymi wyjątkami),


- znęcania się nad zwierzętami,


- trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający  możliwości niezbędnego ruchu,


- wprowadzania do obrotu zwierząt domowych i nabywania ich na targowiskach, targach i giełdach,


- prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych,


- wprowadzania do obrotu i nabywania psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli,


- rozmnażania psów i kotów w celach handlowych,


- puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna,


- odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt, chyba że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt.