Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta - Zielona Strefa - Komenda Miejska Policji w Żorach

Zielona Strefa

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta

Ustawa o ochronie zwierząt między innymi nakłada:

 

- na osoby utrzymujące zwierzę domowe obowiązek zapewnienia mu pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiedniej karmę i stałego dostępu do wody,

 

- na osobę, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, obowiązek powiadomienia o tym najbliższego schroniska dla zwierząt, straży gminnej lub Policji,

 

- na osobę zamierzającą prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną obowiązek uzyskania wymaganego zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.

 

Ponadto osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są, na mocy aktów prawa miejscowego, do sprzątania nieczystości po swoich podopiecznych i wyprowadzania ich na warunkach jakie w nich określono.