Żorska młodzież potrafi kibicować - relacja z realizacji projektu

Wyniki ankiety

 

"POTRAFIĘ KIBICOWAĆ – EURO 2012"

________________________________________________________________________________

 

 

 

WYNIKI ANKIETY DLA UCZNIÓW

 

 

Na przełomie maja i czerwca 2009 roku na terenie żorskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przeprowadzono wśród uczniów ankietę, której celem było zbadanie poziomu wiedzy dotyczącej prawidłowego kibicowania, sposobu kibicowania i stopnia zaangażowania żorskiej młodzieży w dopingowanie ulubionych drużyn, czy zawodników.

 

W anonimowej ankiecie wzięli udział uczniowie w wieku 14-20 lat łącznie 624 osoby, z czego 250 stanowiły dziewczęta, a 374 chłopcy.

 

Uczniowie udzielili odpowiedzi na 11 pytań ankietowych, z czego 7 stanowiło pytania zamknięte, a 4 pytania otwarte, na które należało udzielić odpowiedzi zgodnie z własnym przekonaniem.

 

Wśród 624 osób 376 określa się mianem kibica, 222 osoby w ogóle nie kibicują.

 

Na pierwsze miejsce spośród dyscyplin jakie pozostają w zainteresowaniu ankietowanych wysuwa się piłka nożna (246 głosów), a następnie – siatkówka (50 głosów), koszykówka (14 głosów), Formuła I (11 głosów), w dalszej kolejności z nielicznymi głosami – tenis, zużel, piłka ręczna, skoki narciarskie i głosami pojedynczymi takie dyscypliny jak boks, baseball, sztuki walki.

 

Żorska młodzież kibicuje kolejno drużynom takim jak:

 

 • Ruch Chorzów

 • Górnik Zabrze

 • Manchester United

 • KS Jastrzębski Węgiel

 • Odra Wodzisław

 • GKS Jastrzębie

 • GKS Katowice

 • MKS Polaris

 

Autorytetami ze świata sportu dla ankietowanych są (wg kolejności)

 

C. Ronaldo

Wojciech Grzyb

Artur Boruc

Jan Woś

Mariusz Wlazły

Robert Kubica

Sebastioan Świderski

Adrian Napierała

Maciej Żurawski

Jacek Gorczyca

Jakub Kafka

 

Za najlepszego miejscowego zawodnika uczniowie uzanli Pawła Blaut, pojedyncze głosy padały na takie osobistości jak: Jerzy Dudek, Włodzimierz Lubański, Artur Kolon, D.Beckham, Justyna Kowalczyk, Adam Małysz, Krzysztof Diablo Włodarczyk, Michał Winiarski, Igor Youdin, Mariusz Węgrzyk, Paweł Rusek, Adam Banaś, Jan Błachowicz, Adam Stachowiak, Radosłąw Majdan, Smolarek, Sobczak, Żurawski, Lewandowski, Zahorski, i in.

 

Na pytanie: "Czy uczęszczasz na mecze?" 218 osób udzieliło pozytywnej odpowiedzi, 318 odpowiedziało przecząco.

 

53 uczniów bywa na każdym meczu nawet jeśli odbywa się on na wyjeździe, 71 osób odwiedza średnio co drugi mecz, a 188 uczniów rzadko.

 

Dla 273 uczniów awantury w czasie rozgrywek są obojętne, zaś 266 ocenia je naegatywnie.

 

82 osoby ankietowane brały udział w awanturach na imprezach sportowych, 500 uczniów nie brało w nich udziału.

 

Z 82 uczniów, którzy brali udział w awanturach, 23 według ich relacji było zmuszanych do udziału w nich.

 

Uczniowie podali, że 275 osób spośród grona ich kolegów i koleżanek brało udział w awanturach na imprezach sportowych, 237 udzieliło przeczącej odpowiedzi na to pytanie.

 

Ostatnie pytanie ankietowe dotyczyło propozycji, jakie zdaniem uczniów mogłyby poprawić bezpieczeństwo na stadionach i in nych obiektach sportowych. Ankietowani udzielali nastepujących odpowiedzi (w kolejności od najczęściej podawanych):

 

 • zwiększenie ochrony na stadionach i obiektach sportowych,

 • zwiększenie liczby policjantów,

 • wzmożenie kontroli przy wejściach,

 • monitoring,

 • zaostrzenie kar dla pseudokibiców (wysokie kary pieniężne, wprowadzenie kart kibica, identyfikacja kibiców, prace społeczne, kary aresztu,

 • zakaz wstępu nietrzeźwym, pod wpływem alkoholu, posiadającym niebezpieczne przedmioty, zakaz wnoszenia alkoholu, itp.,

 • zakaz wstępu osobom poniżej 20 r.ż.,

 • wstęp tylko z rodzicami,

 • nie wpuszczać kibiców na imprezy sportowe,

 • walkower za złe zachowanie kibiców,

 • zmodernizować stadiony,

 • wzmocnić siatki pomiędzy sektorami,

 • wprowadzić darmowe bilety,

 • zlikwidowac krzesełka na trybunach,

 • unikać konfliktów,

 • zachowywać się kulturalnie,

 • każdy powinien zadbać o swoje zachowanie,

 • respektować zasady,

 • szanować innych uczestników imprezy sportowej,

 • rozmawiać z młodzieżą o kibicowaniu,

 • akcje w szkołach,

 • przemówienia zawodników do kibiców,

 

wśród ankietowanych pojawiły się też pojedyncze głosy, gdzie uczniowie byli przekonani, że nic nie da się zrobić, bądź nie mieli pomysłu na poprawę sytuacji na stadionach.

 

 

 

WNIOSKI

 

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że ponad połowa ankietowanych uczniów uważa się za kibiców (376), około 1/3 uczniów podaje, że uczęszcza na mecze. Tylko 53 bywa na każdym meczu, aż 188 "kibiców" na meczach bywa rzadko. Zdania uczniów na temat awantur na stadionach są podzielone z niewielką przewagą głosów tych, którym są one obojętne.

Aż 82 osoby ankietowane przyznały, iż brały udział w awanturach i 23 były do tego zmuszane. Wg 275 uczniów ich koledzy, czy koleżanki uczestniczyli w takich awanturach.

Ankietowani uczniowie najczęściej kibicują dyscyplinom sportowym takim jak piłka nożna, siatkówka, koszykówka, czy F1. Ich autorytetami są głównie zawodnicy specjalizujący się w tych dyscyplinach.

Zdecydowana większość ankietowanych uważa, że bezpieczeństwo na imprezach sportowych zależy od ilości ochrony i policji, z jednej strony młodzież proponuje zaostrzenie kar, wprowadzenie zakazów, z drugiej w opiniach młodych ludzi pojawia się niechęć do takich rozwiązań. Nieliczni tylko uczniowie dostrzegają problem w zachowaniu samych kibiców, wychowaniu, kulturze człowieka, a pojedyncze osoby pozostają w przekonaniu o potrzebie edukacji młodego pokolenia w zakresie właściwego kibicowania.

 

Z wyżej przedstawionych wyników ankiety wynika jednoznacznie brak dostatecznej świadomości młodzieży na temat prawidłowego kibicowania. Uczniowie kibicowanie kojarzą głównie z meczem piłki nożnej, na którym dochodzi do licznych awantur i burd pomiędzy antagonizującymi klubami. Nie mają świadomości, że dla drużyny i jej klubu ważna jest dyscyplina na stadionie, kulturalne zachowanie, dobra forma, zabawa i zadowalający wynik. Prawdziwy kibic nie pozostaje obojętny na to co dzieje się wokół imprezy sportowej. Młodzi ludzie wykorzystują imprezy sportowe do załatwienia swoich porachunków często zupełnie nie mających nic wspólnego z dyscypliną jakiej kibicują, na mecz nie idą z przekonania i chęci dopingowania drużyny, jednak dla zasady, w tym celu, aby pokazać się w większej grupie i "zrobić kolejną zadymę".