INFORMACJA DOTYCZĄCA PUNKTÓW KARNYCH - KMP w ŻORACH - Punkty karne - Komenda Miejska Policji w Żorach

Punkty karne

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUNKTÓW KARNYCH - KMP w ŻORACH

Zgodnie z paragrafem 9 Rozporządzenia MSW z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach w ewidencji, ostatecznych i tymczasowych, dotyczących punktów odpOwiadających dokonanym przez siebie naruszeniom.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Żorach udzielają informacji w każdy wtorek, w godz. 10.00-14.00 w pokoju nr 214. W innych terminach informacji ustnej może udzielić Naczelnik WRD KMP w Żorach po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu – (32) 47 88 291.

Na żądanie strony wydaje się zaświadczenia o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. W celu uzyskania zaświadczenia osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć wniosek o wydanie zaświadzcenia i wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł. na niżej wskazane konto:

Urząd Miasta w Żorach

Al. Wojska Polskiego 25

44-240 Żory

nr konta 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389

Podstawą prawną do pobierania opłaty jest Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).

Organ wydaje zaświadczenie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej można złożyć u oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Żorach. Przy składaniu wniosku prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego z wnioskodawcą.