Kierownictwo jednostki - Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Żorach

Kierownictwo

Kierownictwo jednostki

Komendant Miejski Policji w Żorach

insp. mgr Grzegorz GRABIEC

tel. (32) 47 88 212

Absolwent Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego - mgr politologii (1999-2002), studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i umiejętności menadżerskich na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (2005-2006), Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (1996-1999).

 

 I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Żorach

 p.o. mł. insp. mgr Piotr SIELECKI

tel. (32) 47 88 212