Informacja dla osób niesłyszących - Ogłoszenia - Komenda Miejska Policji w Żorach

Ogłoszenia

Informacja dla osób niesłyszących

Z dniem 1 kwietnia weszła w życie Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. poz. 1243 nr 209 z 2011 r.). Komenda Miejska Policji w Żorach także realizuje obsługę osób głuchoniemych.

Z dniem 1 kwietnia weszła w życie Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. poz. 1243 nr 209 z 2011 r.). Komenda Miejska Policji w Żorach także realizuje obsługę osób głuchoniemych.

Osoba uprawniona, zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z usługi, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie, telefonicznie, e-mailem, oraz za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (www.epuap.gov.pl):

 
tel. (32) 47 88 200 wew. 212
e-mail: komendant@zory.slaska.policja.gov.pl


Świadczenie dla osoby uprawnionej jest bezpłatne.

Osoba uprawniona (głuchoniema) w celu  komunikowania się z urzędem może korzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu porozumiewania się w załatwieniu spraw w jednostce Policji.