Publikacje wyroków i zarządzeń

Wyrok SR w Żorach, sygnatura akt II K 567/19

Decyzją Sądu Rejonowego w Żorach publikujemy wyrok skazujący Jerzego Satałę, oskarżonego o kierowanie samochodem osobowym w stanie nietrzeźwości w dniu 29 czerwca 2019 roku oraz w dniu 2 lipca 2019 roku. Oskarżony został uznany za winnego zarzucanych mu czynów i zobowiązany wyrokiem do zapłacenia grzywny w wysokości 180 stawek dziennych, gdzie wysokość jednej stawki ustalono na kwotę 50 złotych; obowiązek świadczenia pieniężnego w kwocie 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Sąd wobec oskarżonego orzekł także zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 lat i obciążył kosztami postępowania sądowego.