Publikacje wyroków i zarządzeń

Wyrok SR w Żorach, sygnatura akt II K 619/19

Decyzją Sądu Rejonowego w Żorach publikujemy wyrok skazujący Artura Szeberę , oskarżonego o kierowanie samochodem osobowym wbrew orzeczonemu przez SR w Żorach oraz SR w Tarnowskich Górach zakazowi prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a także o niestosowanie się do decyzji Prezydenta Miasta Żory o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie kategorii B. Oskarżony został uznany za winnego zarzucanych mu czynów i zobowiązany do zapłacenia grzywny w wysokości 150 stawek dziennych, gdzie wysokość jednej stawki ustalono na kwotę 100 złotych. Sąd wobec oskarżonego orzekł także zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat i obciążył kosztami postępowania.