Publikacje wyroków i zarządzeń

Wyrok SR w Żorach, sygnatura akt II K 824/19

Decyzją Sądu Rejonowego w Żorach publikujemy wyrok skazujący Adama Ludwiczaka, oskarżonego o kierowanie samochodem osobowym w stanie nietrzeźwości. Oskarżony został uznany za winnego zarzucanych mu czynów i zobowiązany wyrokiem do zapłacenia grzywny w wysokości 150 stawek dziennych, gdzie wysokość jednej stawki ustalono na kwotę 100 złotych oraz świadczenia pieniężnego w kwocie 8 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Sąd wobec oskarżonego orzekł także zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat i obciążył kosztami postępowania sądowego.