Publikacje wyroków i zarządzeń

Wyrok SR w Żorach, sygnatura akt II K 33/20

Decyzją Sądu Rejonowego w Żorach publikujemy wyrok skazujący Mariana Wyderkę, oskarżonego o naruszenie nietykalności cielesnej ratowników medycznych w trakcie i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych. Oskarżony został uznany za winnego zarzucanych mu czynów i zobowiązany wyrokiem do zapłacenia grzywny w wysokości 50 stawek dziennych, gdzie wysokość jednej stawki ustalono na kwotę 20 złotych oraz do zapłaty na rzecz pokrzywdzonych po 500 złotych tytułem nawiązki. Sąd oskarżonego obciążył także kosztami postępowania sądowego.