Rejon nr 6 - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Żorach

Twój dzielnicowy

Rejon nr 6

os. Pawlikowskiego w obrębie: ul. Okrężnej, Alei Zjednoczonej Europy (bloki 1-8 i 19-22), garaże, ROD Wrzos, ROD Jagódka, ROD Wisienka, pasaż, PU-12 i PU-13 oraz ZS nr 6, Rogoźna od ul. Malinowej, ul. Wodzisławskiej 72

mł. asp. Rafał PAUSZEK

tel. (32) 47 88 365

kom. 723 646 747

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 6 w okresie od 15.06.2018r. do 14.12.2018r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: zakłócenia ciszy nocnej i porządku publicznego przez nietrzeźwych klientów lokalu "Barbados" na os.Pawlikowskiego  w PU-14 oraz w rejonie lokalu "Bogusia" na os.Pawlikowskiego 28, a także w rejonie pasażu łączącego w/w lokale. Do takich zachowań dochodzi w godz.18.00-02.00. Przyczyną takiego zachowania jest to, że osoby spożywające alkohol w lokalach, wychodzą na zewnątrz na papierosa i głośno się zachowują oraz po zakończonym pobycie w lokalu udają się do miejsca zamieszkania i zakłócają spokój, porządek publiczny oraz ciszę nocną okolicznym mieszkańcom. Mieszkańcy os.Pawlikowskiego oczekują kontroli policji w tych miejscach w celu ograniczenia zjawiska z uwagi na to, że nietrzeźwi klienci lokali są bardzo uciążliwi. Diagnoza problemu oparta o analizę spraw odnotowanych w Rejestrze Spraw o Wykroczenia, dane z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, wykaz interwencji, własne spostrzeżenia oraz anonimowe informacje od mieszkańców osiedla.

Cel działań: doprowadzenie do ograniczenia problemu w tym miejscu. Ocena działań poprzez zmniejszenie liczby interwencji o 50%.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.