Rejon nr 6 - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Żorach

Twój dzielnicowy

Rejon nr 6

os. Pawlikowskiego w obrębie: ul. Okrężnej, Alei Zjednoczonej Europy (bloki 1-8 i 19-22), garaże, ROD Wrzos, ROD Jagódka, ROD Wisienka, pasaż, PU-12 i PU-13 oraz ZS nr 6, Rogoźna od ul. Malinowej, ul. Wodzisławskiej 72

mł. asp. Rafał PAUSZEK

tel. (32) 47 88 365

kom. 723 646 747

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 6 w okresie od 21.12.2018r. do 20.06.2019r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: mieszkańcy skarżą się na zakłócenia ładu i porządku publicznego ze strony nietrzeźwych klientów lokalu "Maxym" zlokalizowanego na osiedlu Pawlikowskiego, w rejonie PU-13. Do powyższych naruszeń dochodzi w godz. 17.00-2.00. Klienci zaczepiają także w godz. 10.00-13.00 uczniów idących do Szkoły Podstawowej nr 13. Przyczyną takiego zachowania jest to, że osoby spożywające alkohol w lokalu wychodzą na zewnątrz i głośno się zachowują, po opuszczeniu lokalu udają się do miejsca zamieszkania lecz część z nich przebywa w pobliżu i zakłóca ład i porządek publiczny, a także ciszę nocną mieszkańcom okolicznych bloków. Mieszkańcy oczekują kontroli policji w rejonie lokalu w celu ograniczenia tego uciążliwego dla nich zjawiska. Diagnozę problemu oparto o analizę Rejestru Spraw o Wykroczenia, dane z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, liczbę interwencji, spostrzeżenia własne oraz anonimowe doniesienia mieszkańców osiedla.

Cel działań: doprowadzenie do ograniczenia problemu w tym miejscu. Ocena działań poprzez zmniejszenie liczby interwencji o 50%.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.