Rejon nr 5 - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Żorach

Twój dzielnicowy

Rejon nr 5

obejmuje os. Księcia Władysława (bloki 7-8 i 11-18 w obrębie ul. Al. Jana Pawła II), Al. Zjednoczonej Europy, ul. Wodzisławską (1-3 oraz parzyste numery od 2 do 6, a także od numeru 10 do numeru 16), ul. Boryńską (nieparzyste od numeru 1 do 41 i parzyste od numeru 2 do 38), PU-4, PU-6, Al. Wojska Polskiego (nieparzyste od numeru 1 do 31, parzyste od numeru 2 do 28), Aleję Niepodległości, ul. Folwarecką (numer 1 oraz numery nieparzyste od 5 do 9 i parzyste od numeru 2 do 10).

asp. szt. Tomasz CHROMIK

tel. (32) 47 88 366

kom. 723 645 967

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 5 w okresie od 04.02.2020r. do 03.08.2020r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: parkowanie pojazdów w miejscu niedozwolonym tj. na chodniku (odcinek łączący ulicę Wodzisławską i ulicę Boryńską). Pojazdy parkują w tym miejscu w godzinach porannych oraz popołudniowych tj. od 8.00 do 16.00 powodując zagrożenie w ruchu, a także utrudniając korzystanie z chodnika pieszym. Przyczyną parkowania w wymienionym miejscu jest to, że osoby uczęszczające do pobliskiej szkoły oraz placówki pocztowej chcą pozostawiać zaparkowane pojazdy jak najbliżej tych miejsc i nie korzystają z wyznaczonych, ale znacznie oddalonych parkingów. Mieszkańcy chcą, aby doprowadzić do bezproblemowego przejścia chodnikiem oraz zapewnienia bezpieczeństwa przejazdu pojazdom. Diagnoza oparta jest o liczbę interwencji - 4, liczbę zgłoszeń naniesionych poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa - 11 oraz własne spostrzeżenia.

Cel działań: doprowadzenie do wyeliminowania problemu tj. parkowania pojazdów w niedozwolony sposób. Brak zgłoszeń, interwencji, nowych zgłoszeń za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - po zamontowaniu słupków. 

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.