Rejon nr 5 - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Żorach

Twój dzielnicowy

Rejon nr 5

obejmuje os. Księcia Władysława (bloki 7-8 i 11-18 w obrębie ul. Al. Jana Pawła II), Al. Zjednoczonej Europy, ul. Wodzisławską (1-3 oraz parzyste numery od 2 do 6, a także od numeru 10 do numeru 16), ul. Boryńską (nieparzyste od numeru 1 do 41 i parzyste od numeru 2 do 38), PU-4, PU-6, Al. Wojska Polskiego (nieparzyste od numeru 1 do 31, parzyste od numeru 2 do 28), Aleję Niepodległości, ul. Folwarecką (numer 1 oraz numery nieparzyste od 5 do 9 i parzyste od numeru 2 do 10).

st. asp. Tomasz CHROMIK

tel. (32) 47 88 366

kom. 723 645 967

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 5 w okresie od 05.07.2019r. do 04.01.2020r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: rejon parkingu oraz placu zabaw przy bluku nr 8 przy Al. Wojska Polskiego oraz przystanku autobusowego i sklepu Żabka przy Al. Niepodległości pod kątem spożywania alkoholu i zaśmiecania, które występuje w godzinach rannych, popołudniowych i wieczorowych (od godz. 6.00 do godz. 23.00). Przyczyną występowania zjawiska jest nieoświetlony rejon parkingu oraz placu zabaw, który znajduje się za blokiem nr 8, gdzie często gromadzi się młodzież w niewidocznych miejscach tj. teren zielony i krzaki. Mieszkańcy unikają tego miejsca, mają poczucie zagrożenia. Źródłem informacji są zgłoszenia mieszkańców, analiza ankiet, zgłaszane interwencje, liczba nakłądanych mandatów karnych oraz własne spostrzeżenia. Mieszkańcy chcą poruszać się w rejonie parkingu oraz placu zabaw nie bojąc się być zaczepionym przez osoby spożywające tam alkohol.

Cel działań: doprowadzenie do zmieniszenia spożywania alkoholu w miejscach zabronionych oraz zaśmiecania miejsc dostępnych dla publiczności. Oceną działań jest uzyskanie pozytywnej opinii napotkanych mieszkańców w rejonie zagrożonym i poczucie ich bezpieczeństwa na poziomie 60% stwierdzonego w oparciu o badania ankietowe.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.