Rejon nr 8 - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Żorach

Twój dzielnicowy

Rejon nr 8

obejmuje os. Korfantego (bloki 7-19), ul. Słowackiego, Małachowskiego, Astrów, ul. Osińską (numery nieparzyste od 5 do 99D), PU-11, Kleszczów - obszar od ul. Poprzecznej, Wyzwolenia (numery parzyste od 18 do 156), Kleszczowską od nr 6 do nr 38 do lasu Baraniok wraz z ul. Ogrodniczą, Baranowice wraz z ul. Kościuszki 28, 30, 32 oraz od numeru 34 do 180 (bez numerów parzystych od 86 do 104), ROD Calineczka

asp.szt. Michał CIECHOMSKI

tel. (32) 47 88 364

kom. 723 646 188

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 8 w okresie od 21.12.2019r. do 20.06.2020r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: parkowanie pojazdów w miejscu niedozwolonym tj. na chodniku pomiędzy blokami 13-15 na osiedlu Korfantego. Pojazdy parkują całą dobę powodując zagrożenie w ruchu drogowym, a także utrudniając korzystanie z chodnika pieszym. Przyczyną problemu jest fakt, że mieszkańcy chcą parkować pojazdy jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania i nie korzystają z miejsc parkingowych, które są znacznie oddalone od ich bloków. Kierowcy nie stosują się do znaku "strefa zamieszkania", który obowiązuje na osiedlu Korfantego w Żorach.

Cel działań: doprowadzenie do wyeliminowania problemu tj. parkowania pojazdów w niedozwolony sposób. Ocena działań poprzez brak zgłoszeń, w tym za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, wniosków o ukaranie oraz brak interwencji.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.