Rejon nr 8 - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Żorach

Twój dzielnicowy

Rejon nr 8

obejmuje os. Korfantego (bloki 7-19), ul. Słowackiego, Małachowskiego, Astrów, ul. Osińską (numery nieparzyste od 5 do 99D), PU-11, Kleszczów - obszar od ul. Poprzecznej, Wyzwolenia (numery parzyste od 18 do 156), Kleszczowską od nr 6 do nr 38 do lasu Baraniok wraz z ul. Ogrodniczą, Baranowice wraz z ul. Kościuszki 28, 30, 32 oraz od numeru 34 do 180 (bez numerów parzystych od 86 do 104), ROD Calineczka

asp.szt. Michał CIECHOMSKI

tel. (32) 47 88 364

kom. 723 646 188

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 8 w okresie od 21.06.2019r. do 20.12.2019r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: Żory, ul. Zamkowa (byłą baza autobusowa DRABAS) - powstał tam problem przebywania oraz nocowania w godz. 19.00-7.00 osób bezdomnych w opuszczonym budynku, które dopuszczają się zaśmiecania i zanieczyszczania pobliskiego rejonu. Źródłęm informacji są zgłoszenia mieszkańców, w tym naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, czy własne spostrzeżenia. Przyczyną nocowania osób bezdomnych jest łątwy dostęp do opuszczonego budynku, stojącego z boku ciągu komunikacyjnego. Mieszkańcy unikają w/w miejsca ponieważ boją się być zaczepieni przez w/w osoby. Ankietowani oczekują, że bezdomni opuszczą w/w teren.

Cel działań: doprowadzenie do wyeliminowania problemu. Ocena działań poprzez osiągnięcie pozytywnej opinii mieszkańców na poziomie 90% oraz poczucie bezpieczeństwa w oparciu o badania ankietowe.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.