Rejon nr 2 - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Żorach

Twój dzielnicowy

Rejon nr 2

Śródmieście i Stare Miasto, Górne i Dolne Przedmieście, ul. Kościuszki do nr 29, ul. Dworcowa, ul. Powstańców, ul. Kopernika, Obwodnica Północna do Ronda Knurowskiego, ul. Pszczyńska do DK-81 oraz ul. Kolejowa

sierż. szt.  Witold LISIAK

tel. (32) 47 88 365

kom. 723 646 302

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 2 w okresie od 11.12.2018r. do 11.06.2019r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: parkowanie pojazdów w miejscach niewyznaczonych w godz. 8.00-17.00 w Żorach przy ulicy Bramkowej. Diagnozę problemu oparto o analizę ankiet, dane z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, zgłoszenia mieszkańców ulicy Bramkowej i Rady Dzielnicy Śródmieście, liczbę interwencji oraz dane z Rejestru Spraw o Wykroczenia. Przyczyną nieprawidłowego parkowania pojazdów jest mała ilość miejsc parkingowych w rejonie ulicy oraz nieznajomość przepisów ruchu drogowego ze strony kierowców co skutkuje utrudnianiem przejazdu/przejścia innym uczestnikom ruchu drogowego. Mieszkańcy chcą, aby doprowadzić do bezproblemowego przejścia ulicą Bramkową

Cel działań: doprowadzenie do zminimalizowania nieprawidłowego parkowania w rejonie ulicy Bramkowej, sposób oceny odniesienie się do zmniejszenia ilości interwencji o 50% .

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.