Rejon nr 2 - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Żorach

Twój dzielnicowy

Rejon nr 2

Śródmieście i Stare Miasto, Górne i Dolne Przedmieście, ul. Kościuszki do nr 29, ul. Dworcowa, ul. Powstańców, ul. Kopernika, Obwodnica Północna do Ronda Knurowskiego, ul. Pszczyńska do DK-81 oraz ul. Kolejowa

sierż. szt.  Witold LISIAK

tel. (32) 47 88 365

kom. 723 646 302

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 2 w okresie od 11.06.2018r. do 10.12.2018r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym przez ustawę w godz. 14:00 – 22:00 w rejonie dworca PKS przy ul. Męczenników Oświęcimskich. Diagnoza problemu oparta o analizę ankiet, danych z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, zgłoszenia pracowników dworca oraz pobliskich firm i Rady Dzielnicy Śródmieście, ilości interwencji (37 interwencji miało związek ze spożywaniem alkoholu) oraz systemu – Rejestr Spraw o Wykroczenia. Przyczyna spożywania alkoholu związana jest z oczekiwaniem na przyjazd autobusu przez osoby wracające z pracy. Do popełniania wykroczenia dochodzi zazwyczaj za budynkiem dworca gdzie osoba spożywająca alkohol nie jest widoczna z ulicy lecz widzą ją inne osoby oczekujące na autobus co prowadzi do poczucia zagrożenia bezpieczeństwa. Pracownicy dworca chcą doprowadzić do zminimalizowania problemu celem zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i poprawy wizerunku dworca.

Cel działań: doprowadzenie do zminimalizowania spożywania alkoholu w w/w rejonie, sposób oceny odniesienie się do zmniejszenia ilości interwencji o 50% .

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.