Rejon nr 3 - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Żorach

Twój dzielnicowy

Rejon nr 3

Obejmuje Śródmieście i Stare Miasto, Górne i Dolne Przedmieście, Męczenników Oświęcimskich, Muzealną, ul. Kościuszki do numeru 27, Stodolną, Smutną, Centralną do numeru 4, ulicę Dworcową, Stawową, ul. Nad Rudą, ul. Pszczyńską do DK-81, ul. Kolejową, stację paliw„ Circle K” na ul. Katowickiej 1 oraz Lotos na ul. Stodolej 2, ul. Wodociągową, ul. Rybnicką (numery parzyste do 46A), Kleszczówkę (od ul. Mikołowskiej - numery nieparzyste do DK-81 i lasu Gichta.

mł.asp.  Witold LISIAK

tel. (32) 47 88 365

kom. 723 646 302

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 3 w okresie od 15.01.202r. do 14.07.2020r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: w Żorach, na ulicy Zgaślika - parkowanie pojazdów w miejscach niewyznaczonych w godz. 8.00-17.00 (diagnoza problemu oparta o analizę ankiet, zgłoszenia naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, zgłoszenia mieszkańców ulicy i Radę Dzielnicy Śródmieście, liczbę interwencji oraz rejestr wykroczeń). Przyczyna nieprawidłowego parkowania pojazdów związana jest z małą ilością miejsc parkingowych w rejonie ulicy oraz nieznajomością przepisów ruchu drogowego ze strony kierowców co doprowadza do utrudniania przejścia ulicą oraz blokowania drogi pożarowej. Mieszkańcy chcą, aby doprowadzić do bezproblemowego przejścia ulicą Zgaślika oraz zapewnienia przejazdu służbom ratowniczym.

Cel działań: doprowadzenie do zminimalizowania problemu. Ocena poprzez wzrost zadowolenia mieszkańców oparta na danych z przeprowadzanych ankiet z zagrożonego rejonu, a także poprzez wzrost poczucia bezpieczeństwa na poziomie sięgającym 80%, potwierdzonym badaniami ankietowymi.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.