Rejon nr 3 - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Żorach

Twój dzielnicowy

Rejon nr 3

Obejmuje Śródmieście i Stare Miasto, Górne i Dolne Przedmieście, Męczenników Oświęcimskich, Muzealną, ul. Kościuszki do numeru 27, Stodolną, Smutną, Centralną do numeru 4, ulicę Dworcową, Stawową, ul. Nad Rudą, ul. Pszczyńską do DK-81, ul. Kolejową, stację paliw„ Circle K” na ul. Katowickiej 1 oraz Lotos na ul. Stodolej 2, ul. Wodociągową, ul. Rybnicką (numery parzyste do 46A), Kleszczówkę (od ul. Mikołowskiej - numery nieparzyste do DK-81 i lasu Gichta.

sierż. szt.  Witold LISIAK

tel. (32) 47 88 365

kom. 723 646 302

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 3 w okresie od 05.07.2019r. do 04.01.2020r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: zakłócanie ładu i porządku w Żorach, przy ul. Kolejowej, w godz. 17.00-3.00. Diagnozę problemu oparto o analizę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, zgłoszenia mieszkańców ulicy, liczbę interwencji oraz dane z Rejestru Spraw o Wykroczenia. Przyczyną zakłócania porządku publicznego przy ul. Kolejowej jest jej lokalizacji tj. znaczna odległość od głownych ciągów komunikacyjnych co sprzyja spożywaniu alkoholu i w konsekwencji doprowadza do zakłócania ładu i porządku publicznego. Mieszkańcy chcą, aby doprowadzić do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w rejonie ulicy.

Cel działań: doprowadzenie do zmiejszenia zjawiska zakłócania porządku publicznego w rejonie w/w ulicy. Sposób oceny - odniesienie się do  zmniejszenia ilości interwencji o 50%.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.