Rejon nr 2 - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Żorach

Twój dzielnicowy

Rejon nr 2

w skład rejonu wchodzi: Dzielnica Rój i części dzielnicy Rogoźna od ul. Rolniczej (numery nieparzyste od 1 do 33A), od ul. Wodzisławskej (numery parzyste od 154 i nieparzyste od 107).

asp. Zbigniew ŁAKOTA

tel. (32) 47 88 363

kom. 723 645 779

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 2 w okresie od 04.02.2020r. do 03.08.2020r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: osoby gromadzące się na osiedlu Gwarków w rejonie bloku nr 11, w godzinach 18.00-23.00, w przejściach pomiędzy budynkami oraz w obrębie bloku, które zakłócają spokój i porządek publiczny oraz zaśmiecają miejsca dostępne dla publiczności. Diagnozę problemu oparto na podstawie analizy ankiet, rozmowach z mieszkańcami oraz ilości interwencji. Przyczyną występujących zagrożeń jest fakt, że nie są to typowe klatki schodowe, które mogły by być zabezpieczone domofonem, a są to przejścia między budynkami, w których znajdują się schody prowadzące na pierwsze piętro. Ponadto miejsce to jest na uboczu osiedla i jest oddalone od głównych ciągów komunikacji, a lokalizacja umożliwia schowanie się przed widokiem osób postronnych. Mieszkańcy bloku często mają poczucie zagrożenia bezpieczeństwa oraz boją się przechodzić w tych miejscach, aby nie zostać zaczepionym przez grupujące się osoby. Mieszkańcy chcą, aby doprowadzić o bezproblemowego przejścia pomiędzy budynkami.

Cel działań: doprowadzenie do zminimalizowania problemu. Ocena działań poprzez uzyskanie 80% pozytywnej opinii mieszkańców i wzrostu poziomu poczucia bezpieczeństwa na podstawie ankiet.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.