Rejon nr 8 - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Żorach

Twój dzielnicowy

Rejon nr 8

Rój z ul. Wodzisławską od nr 228 oraz os. Gwarków

p.o. sierż.szt. Mariusz MAŁEK

tel. (32) 47 88 363

kom. 723 645 779

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 8 w okresie od 05.06.2018r. do 04.12.2018r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: na osiedlu Gwarków, w pobliżu budynku nr 5 grupuje się młodzież, która zakłóca spokój i porządek publiczny, dewastuje mienie oraz spożywa alkohol w miejscach zabronionych przez ustawę w godzinach 17.00-00.00 oraz 9.00-15.00. Przyczyną gromadzenia się młodzieży w tym miejscu jest fakt, że miejsce to jest oddalone od pozostałej części osiedla, mało oświetlone, a osoby tam przebywające nie są widoczne dla przechodniów. W związku z powyższym osoby te spożywają alkohol, a następnie dopuszczają się zakłóceń spokoju i porządku publicznego oraz niszczenia mienia. Mieszkańcy chcą spokojnie chodzić po osiedlu, nie bojąc się o bycie zaczepionym przez krzyczące i spożywające alkohol osoby. Diagnozę problemu oparto o analizę ankiet, dane z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, ilość interwencji oraz dane z Rejestru Spraw o Wykroczenia.

Cel działań: doprowadzenie do zmniejszenia grupowania się młodzieży, która zakłóca spokój i porządek publiczny, dewastuje mienie oraz spożywa alkohol w miejscach zabronionych przez ustawę. Ocena działań poprzez zmniejszenie ilości interwencji o 50% oraz zwiększenie o 50% pozytywnej opinii mieszkańców i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na podstawie ankiet.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.