Rejon nr 8 - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Żorach

Twój dzielnicowy

Rejon nr 8

Rój z ul. Wodzisławską od nr 228 oraz os. Gwarków

p.o. sierż.szt. Mariusz MAŁEK

tel. (32) 47 88 363

kom. 723 645 779

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 8 w okresie od 21.12.2018r. do 20.06.2019r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: zakłócanie ładu i porządku publicznego, a także spokoju na osiedlu Gwarków, w rejonie bloków 22 i 24, w godz. 17.00-23.00. Diagnozę problemu oparto o analizę ankiet, dane z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, zgłoszenia mieszkańców, liczbę interwencji oraz dane z Rejestru Spraw o Wykroczenia. Przyczyną zjawiska jest gromadzenie się młodzieży, która ma nieograniczony dostęp do klatek schodowych w w/w blokach. Budynek nie jest wyposażony w domofony co przyczynia się do przebywania w nim osób nie będących jego lokatorami. Mieszkańcy chcą doprowadzić do zminimalizowania problemu celem zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i bezpiecznego poruszania się w rejonie bloków nie bojąc się o bycie zaczepionym przez awanturujące się tam osoby.

Cel działań: doprowadzenie do zminimalizowania przypadków zakłócania porządku publicznego. Ocena działań poprzez zmniejszenie ilości interwencji o 50%.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.