Rejon nr 1 - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Żorach

Twój dzielnicowy

Rejon nr 1
obejmuje dzielnicę Rowień – Folwarki, dzielnicę Zachód do Ronda Knurowskiego, ul. Szczejkowicką, ul. Rybnicką (numery parzyste od 48 i nieparzyste od numeru 25), ul. 3 Maja (numery parzyste i numery nieparzyste do 31), ul. Folwarecką od numeru 11, Aleję Wojska Polskiego (od numeru 30 do numeru 52 i numery nieparzyste od 33 do 51), część dzielnicy - Rogoźna od ul. Zbożowej do ul. Rolniczej  (numery parzyste i nieparzyste od numeru 35), ul. Gajową, ul. Wodzisławską (parzyste od numeru 34 do numeru 152, nieparzyste od numeru 85 do numeru 105).

mł.asp. Mariusz MAŁEK

tel. 47 855 3366

kom. 723 645 827

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 1 w okresie od 24.01.2020r. do 23.07.2020r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: nieprawidłowe parkowanie w Żorach przy ulicy Rybnickiej 226, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, w godzinach 8.00-16.00. Diagnozę problemu oparto o analizę ankiet, zgłoszenia naniesione za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, zgłoszenia pracowników szkoły, ilość interwencji oraz dane pochodzące z rejestru wykroczeń. Przyczyną nieprawidłowego parkowania jest to, że nie ma w tym rejonie wyznaczonych miejsc parkingowych przy jednoczesnym braku właściwego oznakowania, w związku z czym mieszkańcy ulicy parkują pojazdy w miejscach do tego nie przeznaczonych co utrudnia korzystanie z obiektów sportowych, jak również z placu zabaw zespołu szkolno-przedszkolnego. Dyrekcja szkoły chce doprowadzić do bezproblemowego użytkowania obiektów szkolnych.

Cel działań: doprowadzić do wyeliminowania problemu. Ocena poprzez pozytywną opinię kadry pedagogicznej.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.