Rejon nr 1 - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Żorach

Twój dzielnicowy

Rejon nr 1

Rowień, Folwarki, Zachód wraz z ulicą Rybnicką, ul. Hańcówka, Obwodnica Północna od Ronda Knurowskiego, ul. Wodzisławska do numeru 70, Kleszczówka do DK-81

mł.asp. Mikołaj WIDENKA

tel. (32) 47 88 366

kom. 723 645 827

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 1 w okresie od 12.06.2018r. do 11.12.2018r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rowniu przy ul. Rybnickiej 22,6 w godzinach 15:00 do 2:00 n/n osoby dorosłe jak i nieletni spożywają alkohol oraz w miejscu zabronionym przez ustawę oraz zażywają środki odurzające. Osoby te przebywają za halą sportową. Miejsce to jest nieoświetlone, niewidoczne z dalszej odległości. Mieszkańcy, których dzieci uczą się ZSP oraz mieszkańcy, których posesje sąsiadują z terenem szkoły czują się zagrożeni. Informację o zagrożeniu uzyskano w rozmowach z mieszkańcami ul. Rybnickiej, Wiśniowej oraz od dyrekcji oraz pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Potwierdzono istnienie zagrożenia w ankietach dzielnicowego, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zgłaszający oczekują likwidacji zagrożenia.

Cel działań: doprowadzenie do likwidacji problemu.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.