Rejon nr 1 - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Żorach

Twój dzielnicowy

Rejon nr 1

Rowień, Folwarki, Zachód wraz z ulicą Rybnicką, ul. Hańcówka, Obwodnica Północna od Ronda Knurowskiego, ul. Wodzisławska do numeru 70, Kleszczówka do DK-81

mł.asp. Mikołaj WIDENKA

tel. (32) 47 88 366

kom. 723 645 827

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 1 w okresie od 27.12.2018r. do 26.06.2019r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: na terenie Skeate-Parku i Parku Cegielnia, w godz.10.00-2.00 n/n osoby dorosłe, jak i nieletnie spożywają alkohol w miejscu zabronionym przez ustawę. Przebywają one na rampach i ławkach. Miejsca te są nieoświetlone, niewidoczne z dalszej odległości. Mieszkańcy, którzy spędzają wraz z dziećmi czas na terenie parku czują się zagrożeni i unikają tego miejsca oraz sąsiadującego z nim miasteczka ruchu drogowego oraz placu zabaw. Informację o zagrożeniu uzyskano podczas prowadzonych rozmów z mieszkańcami ulicy Miłej i Folwareckiej, a także potwierdzono istnienie zagrożenia w wykazie interwencji (14 interwencji), ankietach dzielnicowego, danych z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zgłaszający oczekują likwidacji zagrożenia.

Cel działań: doprowadzenie do spadku o 50% ilości interwencji zgłoszonych przez mieszkańców.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.