Rejon nr 1 - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Żorach

Twój dzielnicowy

Rejon nr 1
obejmuje dzielnicę Rowień – Folwarki, dzielnicę Zachód do Ronda Knurowskiego, ul. Szczejkowicką, ul. Rybnicką (numery parzyste od 48 i nieparzyste od numeru 25), ul. 3 Maja (numery parzyste i numery nieparzyste do 31), ul. Folwarecką od numeru 11, Aleję Wojska Polskiego (od numeru 30 do numeru 52 i numery nieparzyste od 33 do 51), część dzielnicy - Rogoźna od ul. Zbożowej do ul. Rolniczej  (numery parzyste i nieparzyste od numeru 35), ul. Gajową, ul. Wodzisławską (parzyste od numeru 34 do numeru 152, nieparzyste od numeru 85 do numeru 105).

sierż. szt. Mariusz MAŁEK

tel. (32) 47 88 366

kom. 723 645 827

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 1 w okresie od 05.07.2019r. do 04.01.2020r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: zakłócanie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu w rejonie miejsc zadrzewionych przy ul. Folwareckiej i Miłej w Żorach w porze wieczorowej, w godz. 17.00-24.00. Wymienione miejsca są zaciemnione i niewidoczne z chhodników przyległuch do Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR oraz z Parku Cegielnia. Problem zdiagnozowano na podstawie rozmów z pracownikami hali, jak również z mieszkańcami ulic: Miłej i Folwareckiej. Istnienie zagrożenia potwierdzono poprzez analizę wykazu interwencji oraz na podstawie ankiet dzielnicowego. Mieszkańcy oczekują wyeliminowania powyższego zagrożenia.

Cel działań: doprowadzenie do zminimalizowania problemu. Ocena działań poprzez 90% pozytywną opinię mieszkańców oraz poczucie bezpieczeństwa mierzone w oparciu o badania ankietowe.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.