Rejon nr 9 - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Żorach

Twój dzielnicowy

Rejon nr 9

obejmuje os. Korfantego (bloki 1-6), ul. Nową, ul. Osińską( numer 1 oraz numery parzyste od 2 do 60 do Al. Zjednoczonej Europy), ul. Kościuszki (numery: 29, 31, 33), Kleszczów - obszar od ul. Mickiewicza, Zostawa, Wyzwolenia (nieparzyste numery od 1 do 169, parzyste od 2 do 14), ul. Kleszczowską (parzyste do numeru 4 do lasu Dębina), Kleszczówkę od ulicy Mikołowskiej DK-81(numery parzyste) z ul. Leśną, ul. Rybną do lasu Dębina.

asp. szt. Andrzej STAROSZCZUK

osiedle Korfantego, dzielnica Kleszczów

tel. (32) 47 88 364

kom. 723 646 331

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 9 w okresie od 08.07.2019r. do 07.01.2020r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: w Żorach na granicy dzielnicy Kleszczów z Kleszczówką, w rejonie przystani kajakowej oraz kąpieliska miejskiego "Śmieszek", z uwzględnieniem ulic: Rybna, Wodna, Leśna oraz Pszczyńska n/n osoby spożywają alkohol w miejscu zabronionym przez ustawę, a następnie zaśmiecają miejsca dostępne dla publiczności, zakłócają porządek oraz ciszę i spoczynek nocny mieszkańcom w/w ulic. W/w wykroczenia są popełniane w godz. 9.00-2.00 w szczególności w weekendy. Osoby przebywają na terenie akwenu wodnego, gdzie spożywają alkohol, zakłócają porządek publiczny oraz zaśmiecają teren kąpieliska i wokół niego. Proceder ten też ma miejsce w drodze powrotnej do miejsca zamieszkania w/w ulicami. Mieszkańcy doświadczają poczucia zagrożenia. Dodatkowo w okresie posezonowym ma miejsce proceder spożywania alkoholu i zaśmiecania stawu i terenu wokół niego przez wędkarzy korzystających z obiektu. Popełniane wykroczenia są dokuczliwe dla mieszkańców. Zdarzenia zgłaszane przez mieszkańców, stwierdzone wg wykazu interwencji oraz na podstawie danych pochodzących z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Cel działań: doprowadzenie do zmniejszenia problemu. Ocena działań poprzez wzrost zadowolenia mieszkańców i poczucia ich bezpieczeństwa o 80% podczas rozmów w czasie obchodu rejonu.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.