Rejon nr 9 i 10 - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Żorach

Twój dzielnicowy

Rejon nr 9 i 10

Rejon nr 9

os. Korfantego bloki 7-19, ul. Słowackiego, ul. Osińska numery nieparzyste, PU-11, Baranowice wraz z ul. Kościuszki od nr 35 (stacja paliw "Bliska") oraz ROD "Calineczka"

asp.szt. Michał CIECHOMSKI

tel. (32) 47 88 364

kom. 723 646 188

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 9 w okresie od 21.12.2018r. do 20.06.2019r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: problem przebywania i nocowania osób bezdomnych na klatkach schodowych w bloku nr 15 na osiedlu Korfantego w godz. 7.00-10.00 oraz 19.00-22.00. Osoby te zaśmiecają i zanieczyszczają klatki schodowe. Źródłem informacji są zgłoszenia mieszkańców i administracji osiedlowej, własne spostrzeżenia oraz wyniki ankiety służbowej rejonu. Przyczyną nocowania osób bezdomnych na klatkach schodowych jest niska temperatura oraz łatwy dostęp do klatek schodowych mimo działających domofonów. W konsekwencji prowadzi to do odczuwania dyskomfortu wśród mieszkańców bloku. Mieszkańcy chcą doprowadzić do bezproblemowego poruszania się przez klatkę schodową, nie bojąc się o bycie zaczepionym przez osoby bezdomne.

Cel działań: doprowadzenie do zmniejszenia problemu. Ocena działań poprzez osiągnięcie pozytywnej opinii mieszkańców na poziomie 80% oraz poczucie bezpieczeństwa na podstawie ankiet.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.

 

Rejon nr 10

os. Korfantego bloki 1-6, ul. Nowa, ul. Osińska - numery parzyste do Al. Zjednoczonej Europy, Kleszczów oraz Kleszczówka (za DK-81), ul. Leśna, Miasteczko Westernowe, staw Śmieszek, ul. Rybna

asp. szt. Andrzej STAROSZCZUK

osiedle Korfantego, dzielnica Kleszczów

tel. (32) 47 88 364

kom. 723 646 331

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 10 w okresie od 27.12.2018r. do 26.06.2019r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: na osiedlu Korfantego, w rejonie bloków 1-6, w tym na klatkach schodowych oraz na terenie skweru "Pomnik" za blokiem 1 i 4 n/n osoby spożywają alkohol w miejscu zabronionym przez ustawę, a następnie zaśmiecają miejsca dostępne dla publiczności, zakłócają porządek oraz ciszę i spoczynek nocny mieszkańcom w/w bloków. Wykroczenia powyższe popełniane są w godz. 18.00-1.00. Osoby te przesiadują także na klatkach schodowych oraz ławkach w części nieoświetlonej, niewidocznej z dalszej odległości co sprzyja grupowaniu się tam osób popełniających wykroczenia i jest główną przyczyną problemu. Mieszkańcy doświadczają poczucia zagrożenia bezpieczeństwa, a popełniane czyny zabronione są uciążliwe dla nich. Diagnozę problemu oparto o zgłoszenia mieszkańców, wykaz interwencji oraz dane z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Cel działań: doprowadzenie do zminimalizowania opisanego problemu. Ocena działań poprzez zmniejszenie o 60% zgłoszeń mieszkańców.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.