Rejon nr 9 i 10 - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Żorach

Twój dzielnicowy

Rejon nr 9 i 10

Rejon nr 9

os. Korfantego bloki 7-19, ul. Słowackiego, ul. Osińska numery nieparzyste, PU-11, Baranowice wraz z ul. Kościuszki od nr 35 (stacja paliw "Bliska") oraz ROD "Calineczka"

asp.szt. Michał CIECHOMSKI

tel. (32) 47 88 364

kom. 723 646 188

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 9 w okresie od 01.06.2018r. do 30.11.2018r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: problem parkowania w rejonie bloków 13-15 na os.Korfantego. W/w problem powstał na skutek szybkiego przybywania samochodów, a małej ilości miejsc do parkowania. Problem narasta po godzinie 18.00, gdy większość mieszkańców wraca po pracy do domu i chce zaparkować pojazd pod blokiem, a nie ma miejsca. Parkują wówczas w miejscu niedozwolonym do godzin rannych. Mieszkańcy nie chcą parkować w innym miejscu, gdyż boją się o kradzież samochodu, zniszczenie, czy kradzież tablic rejestracyjnych. W związku z powyższym problem zlikwidować można poprzez zastosowanie profilaktyki lub dążenie do zmiany urbanistycznej parkingu poprzez powiększenie. Popełniane wykroczenia są dokuczliwe i uciążliwe dla mieszkańców korzystających z chodnika przed blokiem. Źródłem informacji są zgłoszenia mieszkańców, dane z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, własne spostrzeżenia oraz analiza stanu bezpieczeństwa rejonu.

Cel działań: doprowadzenie do wyeliminowania nieprawidłowego parkowania pojazdów poprzez powiększenie parkingu. Ocena działań poprzez zrealizowanie lub nie zrealizowanie zakładanego celu.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.

 

Rejon nr 10

os. Korfantego bloki 1-6, ul. Nowa, ul. Osińska - numery parzyste do Al. Zjednoczonej Europy, Kleszczów oraz Kleszczówka (za DK-81), ul. Leśna, Miasteczko Westernowe, staw Śmieszek, ul. Rybna

asp. szt. Andrzej STAROSZCZUK

osiedle Korfantego, dzielnica Kleszczów

tel. (32) 47 88 364

kom. 723 646 331

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 10 w okresie od 18.06.2018r. do 17.12.2018r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: na granicy dzielnic Kleszczów i Kleszczówka, w rejonie przystani kajakowej oraz kąpieliska "Śmieszek", z uwzględnieniem ulicy Rybnej, Wodnej, Leśnej oraz Pszczyńskiej dochodzi do spożywania alkoholu w miejscach zabronionych przez ustawę, a następnie do zaśmiecania miejsca dostępnego dla publiczności, zakłócania porządku publicznego oraz ciszy i spoczynku nocnego mieszkańcom w/w ulic. Wykroczenia te popełniane są najczęściej w godzinach 18.00-2.00, w szczególności w weekendy. Osoby przebywają na terenie akwenu, gdzie spożywają alkohol, zakłócają porządek publiczny oraz zaśmiecają teren kąpieliska i jego otoczenie. Proceder ten ma też miejsce w drodze powrotnej do miejsca zamieszkania okolicznymi ulicami. Mieszkańcy mają poczucie zagrożenia, a popełniane wykroczenia są dla nich uciążliwe. Zdarzenia te zgłaszane są przez mieszkańców, potwierdzają je również dane z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Cel działań: doprowadzenie do zmniejszenia opisanego problemu. Ocena działań poprzez zmniejszenie zdarzeń o 50% w stosunku do ubiegłego roku.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.