Rejon nr 3 i 4 - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Żorach

Twój dzielnicowy

Rejon nr 3 i 4

Rejon nr 3

os. Księcia Władysława w obrębie: ul. Dąbrowskiego, Al. Zjednoczonej Europy, ul. Wodzisławskiej 5, pasażu (bloki 1-6 i 9-10), PU-5, PU-6, PU-22, os. 700-lecia

asp. Krzysztof STAROWICZ

tel. (32) 47 88 366

kom. 723 646 315

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 3 w okresie od 13.06.2018r. do 12.12.2018r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: młodzież oraz osoby bezdomne przebywające w Żorach na os. Księcia Władysława w bloku nr 6, klatce A w godzinach wieczornych tj. 17.00-23.00, które zakłócają porządek publiczny i spożywają alkohol w miejscu publicznym. Diagnoza problemu oparta na analizie ankiet, rozmowach z mieszkańcami, ilości interwencji. Przyczyną zagrożeń występujących w podanym wyżej miejscu jest fakt, iż klatki schodowe A i B na 6 piętrze połączone są ze sobą przejściówką dzięki czemu młodzież oraz osoby bezdomne są w stanie szybko się przemieścić pomiędzy klatkami. Osoby bezdomne oraz młodzież często, aby dostać się do klatki schodowej przedstawiają się przez domofon jako mieszkańcy bloku i są wpuszczane do klatki. Mieszkańcy klatek schodowych często odczuwają dyskomfort w mieszkaniu słysząc grupującą się na klatkach młodzież, która zakłóca porządek publiczny, a także spożywa alkohol w miejscu niedozwolonym.

Cel działań: doprowadzenie do zmniejszenia zakłóceń porządku publicznego. Ocena poprzez zmniejszenie ilości interwencji o 70%.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.

Rejon nr 4

os. Księcia Władysława w obrębie: Al. Jana Pawła II, Al. Zjednoczonej Europy, ul. Boryńskiej do nr 34 (bloki 7-8 i 11-18), Al. Wojska Polskiego

st. asp. Tomasz CHROMIK

tel. (32) 47 88 366

kom. 723 645 967

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 4 w okresie od 16.06.2018r. do 15.12.2018r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: spożywanie alkoholu i zaśmiecanie, które występuje w godzinach popołudniowych i wieczorowych tj. od 12.00 do 23.00 w rejonie parkingu przy bloku nr 8 na Al. Wojska Polskiego oraz przystanku autobusowym i przy sklepie Żabka przy Al.Niepodległości. Przyczyną występowania zjawiska jest niedoświetlony rejon parkingu, gdzie często zbiera się młodzież w niewidocznych miejscach tj. teren zielony i krzaki, które znajdują się przed blokiem nr 8. W związku z powyższym mieszkańcy unikają tego miejsca, mają poczucie zagrożenia. Źródłem informacji są zgłoszenia mieszkańców, analiza ankiet, zgłoszone interwencje, dane z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, nakładane mandaty karne oraz własne spostrzeżenia. Mieszkańcy chcą spokojnie poruszać się w rejonie tego parkingu oraz przystanku autobusowego nie bojąc się być zaczepionym przez osoby spożywające w tym miejscu alkohol.

Cel działań: doprowadzenie do zmniejszenia spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, grupowania się młodzieży. Ocena działań jest zebranie 60% pozytywnej opinii mieszkańców i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na podstawie ankiet.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.