Rejon nr 3 i 4 - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Żorach

Twój dzielnicowy

Rejon nr 3 i 4

Rejon nr 3

os. Księcia Władysława w obrębie: ul. Dąbrowskiego, Al. Zjednoczonej Europy, ul. Wodzisławskiej 5, pasażu (bloki 1-6 i 9-10), PU-5, PU-6, PU-22, os. 700-lecia

asp. Krzysztof STAROWICZ

tel. (32) 47 88 366

kom. 723 646 315

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 3 w okresie od 27.12.2018r. do 26.06.2019r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: młodzież przebywająca w Żorach na osiedlu Księcia Władysława w rejonie pasażu tj. Traktu Piastowskiego, szczególnie w rejonie Poczty Polskiej oraz sklepu "Koniaczek", która w godzinach popołudniowych i wieczorowych 15.00-23.00 spożywa alkohol w miejscu publicznym, a następnie zakłóca ładu i porządek publiczny. Diagnozę problemu oparto o analizę ankiet, rozmowy z mieszkańcami, liczbę interwencji. Przyczyną zagrożeń występujących w w/w rejonie jest fakt, iż miejsca przy Trakcie Piastowskim są miejscami ustronnymi, oddalonymi od głównego pasażu dla pieszych, a wieczorami słabo oświetlone. Mieszkańcy osiedla widząc młodzież spożywającą alkohol odczuwają dyskomfort w trakcie spacerów oraz codziennych wizyt w pobliskich placówkach handlowych.

Cel działań: doprowadzenie do zmniejszenia zakłóceń porządku publicznego. Ocena poprzez zmniejszenie ilości interwencji o 30%.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.

Rejon nr 4

os. Księcia Władysława w obrębie: Al. Jana Pawła II, Al. Zjednoczonej Europy, ul. Boryńskiej do nr 34 (bloki 7-8 i 11-18), Al. Wojska Polskiego

st. asp. Tomasz CHROMIK

tel. (32) 47 88 366

kom. 723 645 967

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 4 w okresie od 17.12.2018r. do 16.06.2019r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: osoby bezdomne przebywające w Żorach na osiedlu Księcia Władysława w bloku nr 8 na klatkach schodowych od A do F (głównie na VI oraz IX piętrze oraz w piwnicach) w godzinach porannych, popołudniowych i wieczorowo-nocnych tj. 8.00-00.00, które zakłócają porządek publiczny, powodują zgorszenie w miejscu publicznym, zaśmiecają i zanieczyszczają klatki schodowe. Diagnozę problemu oparto o analizę ankiet, rozmowy z mieszkańcami oraz Radą Dzielnicy osiedla Księcia Władysława, liczbę interwencji oraz informacje przekazane przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Przyczyną zagrożeń jest fakt, iż klatki schodowe A-F na VI piętrze są ze sobą połączone przejściówką, dzięki której osoby bezdomne są w stanie szybko przemieścić się pomiędzy klatkami. Miejsce to nie jest objęte monitoringiem. Osoby bezdomne, aby dostać się do klatki często przedstawiają się przez domofon jako mieszkańcy bloku i są wpuszczane do klatki. Mieszkańcy bloku często odczuwają dyskomfort higieniczny słysząc w mieszkaniu grupujące się na klatkach osoby bezdomne, które zakłócają ciszę nocną, a także zaśmiecają i zanieczyszczają klatkę.

Cel działań: doprowadzenie do likwidacji problemu. Ocena działań poprzez uzyskanie pozytywnej opinii mieszkańców na poziomie 60% i poczucia bezpieczeństwa w oparciu o badanie ankietowe.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.