Rejon nr 4 - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Żorach

Twój dzielnicowy

Rejon nr 4

obejmuje os. Księcia Władysława (bloki 1-6 i 9-10 w obrębie ul. Dąbrowskiego), Al. Zjednoczonej Europy, Wodzisławskią (numery parzyste od 16 do 30 i nieparzyste od 3A do 11), pasaż Trakt Piastowski, PU-1, PU-2, PU-3, PU-5 oraz os. 700 Lecia, ul. 3 Maja (nieparzyste od numeru 33 do numeru 63), Park Cegielnia, ul. Rybnicką (nieparzyste od numeru 1 do numeru 23), ul. Folwarecką 3.

asp. Krzysztof STAROWICZ

tel. (32) 47 88 366

kom. 723 646 315

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 4 w okresie od 26.06.2019r. do 25.12.2019r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: młodzież oraz osoby bezdomne przebywające w Żorach na os.700-lecia w rejonie Parku Miejskiego, które spożywają alkohol. Osoby bezdomne po spożyciu alkoholu śpią na ławkach. Do w/w zachowań dochodzi w godz. 15.00-20.00. Diagnoza problemu została oparta na analizie ankiet, rozmowach z mieszkańcami oraz ilości interwencji. Przyczyną zagrożeń występujących w podanym wyżej rejonie jest umiejscowienie rejonu zagrożonego, jest to teren zadrzewiony.

Cel działań: doprowadzenie do wyeliminowania problemu. Ocena działań poprzez uzyskanie pozytywnej opinii mieszkańców osiedla i poczucia bezpieczeństwa na poziomie 50% w oparciu o badania ankietowe.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.