Rejon nr 5 - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Żorach

Twój dzielnicowy

Rejon nr 5

os. Powstańców Śląskich w obrębie: ul. Wodzisławskiej do nr. 44, ul. Dąbrowskiego, Al. Zjednoczonej Europy  sklep TESCO, stacja paliw "Statoil", PU-9

asp.szt. Robert ZALEWA

tel. (32) 47 88 363

kom. 723 645 989

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 5 w okresie od 14.06.2018r. do 13.12.2018r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: parkowanie pojazdów w miejscach niewyznaczonych w godz. 10:00 – 22:00 na os. Powstańców Śląskich, w rejonie bloków 7, 10, 13.  Diagnoza problemu oparta o analizę ankiet, danych z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, zgłoszenia mieszkańców ulicy, Rady Dzielnicy i osiedlowej Administracji, ilości interwencji oraz systemu - Rejestr Spraw o Wykroczenia. Przyczyna nieprawidłowego parkowania pojazdów związana jest z małą ilością miejsc parkingowych w rejonie osiedla oraz nieznajomością przepisów ruchu drogowego przez kierowców co doprowadza do utrudnienia przejazdu innym uczestnikom ruchu drogowego. Mieszkańcy chcą, aby doprowadzić do bezproblemowego przejazdu samochodów przez rejon osiedla.

Cel działań: doprowadzenie do zminimalizowania problemu, sposób oceny odniesienie się do zmniejszenia ilości interwencji o 50%.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.