Rejon nr 5 - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Żorach

Twój dzielnicowy

Rejon nr 5

os. Powstańców Śląskich w obrębie: ul. Wodzisławskiej do nr. 44, ul. Dąbrowskiego, Al. Zjednoczonej Europy  sklep TESCO, stacja paliw "Statoil", PU-9

st.sierż. Tomasz KĄKOL (pełniący obowiązki dzielnicowego)

tel. (32) 47 88 363

kom. 723 645 989

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

 

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 5 w okresie od 14.06.2018r. do 13.12.2018r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym przez ustawę w rejonie pasażu na osiedlu Powstańców Śląskich i w rejonie Szkoły Podstawowej nr 17 do Hali Targowej, szczególnie w godzinach 10.00-20.00. Diagnozę problemu oparto o analizę ankiet, dane z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, zgłoszenia mieszkańców osiedla, zgłoszenia Rady Dzielnicy i osiedlowej administracji, a także liczbę interwencji oraz dane z Rejestru Spraw o Wykroczenia. Przyczyną zjawiska jest lokalizacja miejsca tj. nie jest widoczna z ulicy i umożliwia ukrycie się przed patrolami policji. Mieszkańcy chcą, aby doprowadzić do bezproblemowego przejścia pasażem oraz pozostania niezaczepionym przez spożywających alkohol, a także uniknięcia zgorszenia w miejscu publicznym.

Cel działań: doprowadzenie do zminimalizowania problemu, sposób oceny odniesienie się do zmniejszenia ilości interwencji o 50%.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.