Rejon nr 7 - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Żorach

Twój dzielnicowy

Rejon nr 7

os. Pawlikowskiego w obrębie: ul. Okrężnej, Al. Zjednoczonej Europy, Al. Jana Pawła II, ul. Boryńskiej (bloki 9-15 i 16-18), Zakładów Techniki Komunalnej i ROD "Bratek", ROD "Jagódka, ROD "Jutrzenka" oraz Osiny

asp. szt. Damian LASEK

tel. (32) 47 88 363

kom. 723 646 221

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 7 w okresie od 12.06.2018r. do 11.12.2018r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: na os. Pawlikowskiego przy blokku nr 14 dochodzi do zakłóceń ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych przez ustawę w godz. 16.00-22.00. W powyższym rejonie przy bloku nr 14 znajduje się sklep spożywczy gdzie można zakupić alkohol. Sklep usytuowany jest w pobliżu przystanku autobusowego i osoby powracające z pracy zaopatrują się tam w alkohol. Zjawisku sprzyja to, że za sklepem znajduje się miejsce słabo oświetlone, sprawca wykroczenia nie jest widoczny dla przechodniów, co w konsekwencji doprowadza do zakłócenia porządku publicznego i poczucia zagrożenia bezpieczeństwa. Mieszkańcy chcą spokojnie chodzić po osiedlu, nie bojąc się o bycie zaczepionym przez krzyczące i spożywające alkohol osoby. Diagnozę problemu oparto o analizę ankiet, dane z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, liczbę interwencji oraz dane z Rejestru Spraw o Wykroczenia.

Cel działań: doprowadzenie do zmniejszenia spożywania alkoholu w miejscach zabronionych i zakłócania spokoju i porządku publicznego. Ocena działań poprzez zmniejszenie interwencji o 60% oraz podniesienie pozytywnej opinii mieszkańców i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa na podstawie ankiet.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.