Rejon nr 7 - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Żorach

Twój dzielnicowy

Rejon nr 7

os. Pawlikowskiego w obrębie: ul. Okrężnej, Al. Zjednoczonej Europy, Al. Jana Pawła II, ul. Boryńskiej (bloki 9-15 i 16-18), Zakładów Techniki Komunalnej i ROD "Bratek", ROD "Jagódka, ROD "Jutrzenka" oraz Osiny

asp. szt. Damian LASEK

tel. (32) 47 88 363

kom. 723 646 221

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 7 w okresie od 27.12.2018r. do 26.06.2019r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: osoby bezdomne przebywające w Żorach na osiedlu Pawlikowskiego w blokach 17 i 18 w godzinach wieczorowych tj. 18.00-23.00, które wywołują zgorszenie w miejscu publicznym, zaśmiecają i zanieczyszczają klatki schodowe. Diagnoza problemu oparta o analizę ankiet, dane z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, liczbę interwencji oraz Rejestr Spraw o Wykroczenia. Przyczyną jest fakt, że są to bloki 10-cio piętrowe, gdzie często otwarte są drzwi prowadzące do klatek, a niejednokrotnie sami lokatorzy otwierają je przypadkowym osobom dzwoniącym na domofon. Prowadzi to przebywania osób bezdomnych na klatkach w godzinach wieczorowo-nocnych. Mieszkańcy chcą spokojnie przemieszczać się do miejsca zamieszkania, nie bojąc się o bycie zaczepionym przez osoby bezdomne.

Cel działań: doprowadzenie do zmniejszenia przebywania osób bezdomnych na klatkach. Ocena działań poprzez zmniejszenie interwencji o 60% oraz podniesienie pozytywnej opinii mieszkańców i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa na podstawie ankiet.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.