Rejon nr 7 - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Żorach

Twój dzielnicowy

Rejon nr 7

w skład rejonu wchodzi osiedle Powstańców Śląskich w obrębie ul. Dąbrowskiego, Alei Zjednoczonej Europy, Alei Armii Krajowej, ul. Wodzisławska (numer 8 i 32 oraz numery nieparzyste od 21 do 83), ul. Hańcówka, Malinowa, Magnolii, Piwonii, Różana, Rzepakowa, Tulipanowa, Zakątek.

asp. szt. Damian LASEK

tel. (32) 47 88 363

kom. 723 646 221

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 7 w okresie od 05.07.2019r. do 04.01.2020r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: Żory, os. Powstańców Śl. rejon bloków 7, 1,13 - parkowanie pojazdów w miejscach niewyznaczonych w godz. 10.00 - 22.00. Diagnoza problemu oparta o analizę ankiet, Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, zgłoszenia mieszkańców, Rady Dzielnicy i osiedlowej administracji, ilość interwencji oraz dane z Rejestru Spraw o Wykroczenia. Przyczyną nieprawidłowego parkowanie jest nieznajomość przepisów ruchu drogowego przez kierowców, którzy nie parkują pojazdów w miejscach wyznaczonych tylko, jak najbliżej miejsca zamieszkania. Doprowadza to do utrudniania przejazdu innym uczestnikom ruchu drogowego. Mieszkańcy chcą, aby doprowadzić do bezproblemowego przejazdu samochodów przez rejon osiedla.

Cel działań: doprowadzenie do zminimalizowania problemu. Sposobem oceny będzie odniesienie się do zmniejszonej ilości interwencji o 50% (obecnie 10 interwencji).

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.