Wiadomości

Bezpieczeństwo podczas 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Data publikacji 10.01.2016

Już po raz dwudziesty czwarty policjanci zaangażowali się w zapewnienie porządku podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Spokój podczas Finału zależy także od stosowania się do zasad bezpieczeństwa przez osoby, które w nim uczestniczą. Pamiętajmy w tym dniu o bezpieczeństwie dzieci i osób starszych.

Nad zapewnieniem bezpieczeństwa podczas WOŚP w całym kraju czuwa kilka tysięcy policjantów. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na to, czy zbiórki są prowadzone przez osoby do tego uprawnione, dbają o bezpieczeństwo wolontariuszy, w tym kwestujących dzieci.

W okresie poprzedzającym tegoroczną WOŚP mundurowi informowali seniorów o zagrożeniach płynących z oszustw na tzw. „wnuczka”, „krewnego”, „policjanta” itp. Instruowali także osoby starsze, zainteresowane przekazaniem pieniędzy na Wielką Orkiestrę o tym, jak powinien wyglądać wolontariusz WOŚP (identyfikator, prawidłowe banderole na puszce), aby w trakcie zbiórki nie doszło do oszustw bądź wyłudzeń pieniędzy.

Funkcjonariusze dbają również o porządek na wszystkich imprezach związanych z WOŚP oraz bezpieczną asystę podczas konwojów zebranych pieniędzy.

Dzisiaj apelujemy po raz kolejny do wolontariuszy o zachowanie rozsądku. W szczególności o to aby:

  • unikać miejsc mało uczęszczanych przez ludzi, takich jak podwórka, bramy, parki i skwery (zwłaszcza po zapadnięciu zmierzchu);
  • nie chodzić samotnie, a datki najlepiej zbierać w towarzystwie innych osób;
  • w razie napadu nie starać się za wszelką cenę ratować zawartości skarbonki, pamiętając, że życie i zdrowie jest wartością nadrzędną; jeżeli już do niego dojdzie, postarajmy się zapamiętać jak najwięcej szczegółów mogących później pomóc zidentyfikować sprawcę;
  • jak najszybciej powiadomić Policję o popełnionym przestępstwie; jeśli napastnik ucieka – alarmować otoczenie krzykiem;
  • w wypadku podejrzenia zaistnienia niebezpieczeństwa – nie wahać się, natychmiast powiadamiać Policję, np. dzwoniąc pod numer 997 lub 112.

Otoczmy także opieką dzieci, które zbierają pieniądze do puszek i zwróćmy uwagę, czy nie dzieje się im krzywda. Najlepiej, aby dzieci kwestowały pod opieką dorosłych.

KGP / ig