Dzielnicowy bliżej nas - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Żorach

Wiadomości

Dzielnicowy bliżej nas

Data publikacji 03.03.2017

„Dzielnicowy bliżej nas” to jeden z podstawowych programów realizowany w celu zbudowania zaufania pomiędzy służbami a społeczeństwem. Żorscy dzielnicowi od dziś w ramach spotkań ze społeczeństwem będą przekazywać broszury informacyjne mieszkańcom, zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Głównym założeniem programu jest ułatwienie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami. Do tej pory tak zwani „funkcjonariusze pierwszego kontaktu” często musieli wykonywać zadania policjantów służby prewencyjnej, przez co nie mieli czasu na to, aby zainteresować się sprawami mieszkańców. Program to pierwsza tak kompleksowa zmiana w podejściu do służby dzielnicowych.

Dzielnicowy pomagać będzie w sprawach drobnych i poważnych. Od nieprawidłowego parkowania aż do przemocy w rodzinie. Kontakt z dzielnicowym można uzyskać zarówno dzwoniąc na bezpośredni numer telefonu dzielnicowego jak i poprzez aplikację „Moja Komenda” gdzie znajdziemy jego adres e-mail.