Policjant, który mi pomógł - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Żorach

Wiadomości

Policjant, który mi pomógł

Data publikacji 12.04.2017

Ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł” organizowany przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytut Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia” po raz kolejny w tym roku ma swoją kontynuację. Do 31 maja 2017 roku wszystkie osoby, które chcą wskazać policjanta, który pomógł im w ciężkiej życiowej sytuacji mogą zgłaszać swoich kandydatów za pośrednictwem strony internetowej www.policjant.niebieskalinia.pl

Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie funkcjonariuszy Policji, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie oraz zaangażowaniem w budowanie lokalnego systemu pomocowego. Konkurs „Policjant, który mi pomógł” objęty jest, od pierwszej edycji, honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji.

Procedura zgłaszania policjantów do konkursu pn. „Policjant, który mi pomógł”, odbywa się przez cały rok z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych, które bezpośrednio wpływają do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytut Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia”. Kandydatów do X edycji, zgodnie z regulaminem Konkursu, zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje do 31 maja 2017r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY