Wiadomości

Żory wśród najbezpieczniejszych i otwartych miast w Polsce

Data publikacji 29.06.2017

Mieszkańcy Żor czują się bezpiecznie, nie obawiają się przestępców i są zadowoleni z tego, że związali się właśnie z tym miastem. Na naszych drogach ginie też najmniej osób, a policjanci jako jedni z najskuteczniejszych w kraju eliminują z ruchu pijanych kierowców. Niezależnie od religii, pochodzenia i koloru skóry żorzanie doceniają miasto za otwartość i za to, że jest ono jednym z najbezpieczniejszych w Polsce.

Bezpieczeństwo publiczne, komunikacyjne, społeczno-ekonomiczne, czy indywidualne poczucie bezpieczeństwa oraz otwartość na innych to 5 obszarów stanowiących wskaźniki Indeksu Bezpiecznych i Otwartych Miast jakie zastosowano przy opracowaniu tegorocznego raportu Europolis wydanego przez Fundację Schumana. W rankingu tym Żory plasują się na 12 miejscu wśród liderów (20 spośród 66 miast), które zasłużyły na miano bezpiecznego i otwartego miasta i są jedynym reprezentantem Śląska w ścisłej, krajowej czołówce.

Dane jakimi posłużono się przy opracowaniu raportu zebrano z Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także GUS, czy urzędów miast, a do obliczenia wyników posłużyły 44 przyjęte mierniki uszeregowane zgodnie z pięcioma analizowanymi obszarami.

Wyniki tegorocznego, trzeciego z rzędu raportu, dla naszego miasta są imponujące. Jak się okazuje jest ono nie tylko jednym z trzech liderów pod względem zadowolenia mieszkańców z poziomu życia w Żorach (88% zadowolonych), ale i ich indywidualnego poczucia bezpieczeństwa (91% mieszkańców nie obawia się przestępczości). Na naszych drogach ginie także najmniej osób, a policjanci jako jedni z najskuteczniejszych w Polsce eliminują z ruchu pijanych kierowców. Okazuje się również, że Żory obok bezpieczeństwa charakteryzuje ich otwartość na innych, zarówno pod względem przyjmowania pracowników z innych państw, czy tolerancji mieszkańców wobec innych narodowości (w statystykach policyjnych nie ma śladu po przestępstwach na tle rasistowskim, czy ksenofobicznym).

Raport "Bezpieczne i otwarte miasta"