Dzisiaj działania "Bezpieczny Pieszy" - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Żorach

Wiadomości

Dzisiaj działania "Bezpieczny Pieszy"

Data publikacji 15.05.2018

Policjanci żorskiej drogówki prowadzą dzisiaj działania "Bezpieczny Pieszy". Zgodnie z ich nazwą adresowane są do niechronionych uczestników ruchu drogowego. Bezpieczeństwo pieszych bowiem jest priorytetem na lata 2018-2020, który wynika nie tylko z programu krajowego, ale i wojewódzkigo, czy żorskiego - opracowanego na poziomie lokalnym.

Przez cały dzień policjanci będą przyglądać się zachowaniom uczestników ruchu drogowego we wzmożony sposób, a zwłaszcza tym, które bezpośrednio zagrażają pieszym. Sprawdzą nie tylko to, czy niechronieni uczestnicy ruchu drogowego przestrzegają przepisów, ale i jak zachowują się wobec nich kierowcy.

Starania mundurowych będą zmierzały przede wszystkim do zmniejszenia liczby zdarzeń drogowych, w których uczestnicy odnoszą obrażenia, ale i do pogłębienia ich świadomości w zakresie zagrożeń wynikających z łamania przepisów drogowych.

Pamiętajmy, że uczestnik ruchu drogowego i inna osoba znajdująca się na drodze są zobowiązani zachować ostrożność, albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku w ruchu drogowym, ruch ten utrudniać albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Pieszy natomiast zobowiązany jest m.in.:

 • Korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Korzystanie z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy pobocza nie ma lub czasowo nie można z niego korzystać.
 • Idąc po poboczu lub jezdni – iść lewą stroną.
 • Poruszając się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego (zalecene w każdych okolicznościach po zmroku) .
 • Zachować szczególną ostrożność przechodząc przez jezdnię lub torowisko oraz korzystać z przejścia dla pieszych (osoba znajdująca się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem).
 • Pamiętać, że przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 metrów.
 • Pamiętać, że jeśli przejście dla pieszych jest wyznaczone na drodze dwujezdniowej, przejście dla każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. To samo dotyczy ruchu pojazdów rozdzielonego wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.

Pieszym zabrania się natomiast:

 • wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych, czy wchodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,
 • przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi,
 • zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
 • przebiegania przez jezdnię;
 • chodzenia po torowisku;
 • wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;
 • przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.