Wspólnie na rzecz ochrony środowiska - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Żorach

Wiadomości

Wspólnie na rzecz ochrony środowiska

Data publikacji 08.06.2018

Policjanci, urzędnicy i strażacy połączyli siły i wspólnie będą przeciwdziałali nielegalnemu składowaniu odpadów. Wczoraj z inicjatywy mundurowych odbyło się w żorskiej komendzie spotkanie, w czasie którego m.in. wytyczono dalsze kierunki współpracy. Podobne spotkania organizowane są w całym kraju i są odpowiedzią na ostatnie przypadki pożarów wysypisk śmieci.

W Komendzie Miejskiej Policji w Żorach obradowali wczoraj urzędnicy odpowiedzialni za ochronę środowiska w mieście, zarządzenie kryzysowe, przedstawiciel straży pożarnej i kierownictwo komendy. Spotkanie odbyło się z inicjatywy mundurowych, którzy w całym kraju postanowili połączyć siły z podmiotami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za powyższą problematyką i stawić czoła nielegalnym praktykom.

Po dokonaniu oceny zagrożeń, omówione zostały dalsze kierunki współpracy, a ponadto sposób wymiany informacji zarówno pomiędzy pionami służbowymi komendy, jak i podmiotami zewnętrznymi realizującymi zadania w zakresie ochrony środowiska.

Nawiązując do tematyki wczorajszego spotkania przypominamy, że również mieszkańcy mogą przyczynić się do przeciwdziałania nielegalnemu składowaniu odpadów i za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa zawiadomić stróżów prawa np. o instniejących w najbliżej okolicy dzikich wysypiskach śmieci.

  • Spotkanie w komendzie poświęcone problemowi nielegalnego składowania odpadów
  • Spotkanie w komendzie poświęcone problemowi nielegalnego składowania odpadów
  • Spotkanie w komendzie poświęcone problemowi nielegalnego składowania odpadów