Wiadomości

Policja i MOPS na rzecz osób starszych dotkniętych przemocą domową

Data publikacji 09.07.2018

„Poprawa świadomości społecznej na temat zjawiska i skutków przemocy domowej wobec osób starszych na terenie miasta Żory w okresie od 15 kwietnia do 15 sierpnia 2018” to tytuł projektu socjalnego, który wspierają mundurowi z Żor. W ubiegłym tygodniu w ramach inicjatywy odbyła się interdyscyplinarna prelekcja adresowana do podopiecznych Domu Dziennego Pobytu "Senior PLUS". W spotkaniu obok policjanta uczestniczył psycholog oraz prawnik.

W ramach partnerskiej umowy policjanci wpierają projekt socjalny, który realizowany jest przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach – Kazimierza Gruszkę. Jego tytuł brzmi „Poprawa świadomości społecznej na temat zjawiska i skutków przemocy domowej wobec osób starszych na terenie miasta Żory w okresie od 15 kwietnia do 15 sierpnia 2018”. W ramach powyższego w ubiegłym tygodniu autor wraz z policjantem, psychologiem i prawnikiem odwiedzili Dom Dziennego Pobytu "Senior PLUS", gdzie przeprowadzili interdyscyplinarną prelekcję na temat praw osób starszych dotkniętych przemocą domową, możliwości uzyskania przez nie pomocy i szerokiego wsparcia.

Mł.asp. Krzysztof Nieszporek biorący udział w spotkaniu przybliżył uczestnikom czym jest przemoc domowa i jakie są jej rodzaje. Opowiedział też w jaki sposób osoby nią dotknięte mogą dokonać zgłoszenia. Przypomniał o roli dzielnicowego – policjanta pierwszego kontaktu, zachęcił również do korzystania z aplikacji "Moja Komenda". Korzystając ponadto z okazji przestrzegał także seniorów przed oszustami, który grasują głównie w środowisku osób w podeszłym wieku.