Wiadomości

W Żorach ruszył cykl warsztatów pt. "I can always say STOP"

Data publikacji 24.10.2018

Zapobieganie i zwalczanie przestępstw z nienawiści to główny cel projektu, który zainaugurowano wczoraj w Żorach. Dzięki współpracy jaką żorska komenda nawiązała z lokalnym Stowarzyszeniem Międzykulturowym MALOKA oraz Pełnomocnikiem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka ruszyły pierwsze warsztaty dla policjantów i młodzieży pt. "I can always say STOP".

W ubiegłym kwartale przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Żorach nawiązali współpracę z działającym w mieście Stowarzyszeniem Międzykulturowym MALOKA. Jednym z efektów ich spotkań było opracowanie lokalnego projektu skierowanego na zapobieganie i zwalczanie przestępstw z nienawiści, adresowanego głównie do młodzieży licealnej, ale także do policjantów.

Jego opracowanie autorzy poprzedzili dogłębną analizą "Planu działań Policji na lata 2018-2021 w zakresie przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość" opracowanego w ramach działania Policyjnej Platformy Przeciw Nienawiści. Zaplanowali warsztaty dla policjantów oraz cykl warsztatów dla uczniów szkół średnich, których celem jest m.in. poznanie różnic międzykulturowych, zwyczajów panujących w innych krajach, ale przede wszystkim przełamanie stereotypów i wyeliminowanie uprzedzeń prowadzących m.in. do niepożądanych i często bezprawnych zachowań wobec osób przynależących do stereotypizowanej grupy.

Wczoraj w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach odbyło się pierwsze ze spotkań – adresowane do policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego, dzielnicowych i kryminalnych. Po przywitaniu uczestników mogli oni wysłuchać ciekawego wykładu, który wygłosił Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka. Mł. insp. Krzysztof Kazek nie tylko omówił zadania Policji w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstw z nienawiści, ale i odniósł się do stereotypów i panujących w społeczeństwie uprzedzeń przez pryzmat coraz bardziej dostrzeganej wielokulturowości polskich miast.

Drugą część spotkania poprowadziła z kolei Anita Czerner-Lebedew z żorskiego Stowarzyszenia MALOKA. Etnolog i antropolog kultury, doradca międzykulturowy, podróżniczka, która miała okazję poznać tradycje panujące w wielu zakątkach świata. Prowadząca szczegółowo wyjaśniła czym jest kultura, jak ją postrzegamy i co w znaczący sposób wpływa na kształtowanie naszej świadomości na temat osób wywodzących się z odmiennych grup społecznych, czy będących obywatelami innych państw. Po żywej dyskusji na temat niemalże wszechobecnej wielokulturowości Pani Anita Czerner-Lebedew zaprosiła policjantów do udziału w ćwiczeniach, których celem było pokazanie w jaki sposób stereotypy wpływają na postrzeganie zwyczajów, czy zachowań ludzi we współczesnym społeczeństwie.

Zarówno Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka, jak i Prezes Stowarzyszenia Międzykulturowego MALOKA przytaczając przykłady sytuacji, z którymi policjanci mogą spotkać się podczas codziennej służby, wskazali na możliwe sposoby postępowania gwarantującego tym samym poszanowanie praw człowieka i ludzkiej godności.

 • Warsztaty dla policjantów poświęcone wielokulturowości i zwalczaniu przestępstw z nienawiści
 • Warsztaty dla policjantów poświęcone wielokulturowości i zwalczaniu przestępstw z nienawiści
 • Warsztaty dla policjantów poświęcone wielokulturowości i zwalczaniu przestępstw z nienawiści
 • Warsztaty dla policjantów poświęcone wielokulturowości i zwalczaniu przestępstw z nienawiści
 • Warsztaty dla policjantów poświęcone wielokulturowości i zwalczaniu przestępstw z nienawiści
 • Warsztaty dla policjantów poświęcone wielokulturowości i zwalczaniu przestępstw z nienawiści
 • Warsztaty dla policjantów poświęcone wielokulturowości i zwalczaniu przestępstw z nienawiści
 • Warsztaty dla policjantów poświęcone wielokulturowości i zwalczaniu przestępstw z nienawiści
 • Warsztaty dla policjantów poświęcone wielokulturowości i zwalczaniu przestępstw z nienawiści
 • Warsztaty dla policjantów poświęcone wielokulturowości i zwalczaniu przestępstw z nienawiści
 • Warsztaty dla policjantów poświęcone wielokulturowości i zwalczaniu przestępstw z nienawiści
 • Warsztaty dla policjantów poświęcone wielokulturowości i zwalczaniu przestępstw z nienawiści