Wiadomości

Kolejne warsztaty dla młodzieży "I can always say STOP" za nami

Data publikacji 13.03.2019

"I can always say STOP" to tytuł pilotażowych warsztatów dla młodzieży licealnej, które zorganizowane zostały przez żorską komendę we współpracy ze Stowarzyszeniem Międzykulturowym Maloka. O zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw z nienawiści z młodzieżą rozmawiały koordynatorki projektu, jaki powstał w ramach planu działań Policji na lata 2018-2021 w zakresie przeciwdziałania m.in. przestępstwom nawoływania do nienawiści. Warsztaty odbyły się w Zespole Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach.

W ubiegłym roku przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Żorach nawiązali współpracę z działającym w mieście Stowarzyszeniem Międzykulturowym Maloka. Jednym z efektów ich spotkań było opracowanie lokalnego projektu skierowanego na zapobieganie i zwalczanie przestępstw z nienawiści, adresowanego głównie do młodzieży licealnej, ale także do policjantów.

Jego opracowanie autorzy poprzedzili dogłębną analizą "Planu działań Policji na lata 2018-2021 w zakresie przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na wyznaniowość" opracowanego w ramach działania Policyjnej Platformy Przeciw Nienawiści. Zaplanowali warsztaty dla policjantów oraz cykl warsztatów dla uczniów szkół średnich, których celem jest m.in. poznanie różnic międzykulturowych, zwyczajów panujących w innych krajach, ale przede wszystkim przełamanie stereotypów i wyeliminowanie uprzedzeń prowadzących m.in. do niepożądanych i często bezprawnych zachowań wobec osób przynależących do stereotypizowanej grupy.

W październiku w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach odbyło się pierwsze ze spotkań – adresowane do policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego, dzielnicowych i kryminalnych. Wysłuchali oni wówczas ciekawego wykładu, który wygłosił Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka - mł. insp. Krzysztof Kazek, a także w drugiej części wykładu Anity Czerner-Lebedew z żorskiego Stowarzyszenia Maloka - etnologa i antropologa kultury, doradcy międzykulturowego, a zarazem podróżniczki.

Wczoraj podobne, choć w poszerzonej formie, kilkugodzinne warsztaty odbyły się w żorskim Zespole Szkół nr 2 im. ks. Prof. Józefa Tischnera, a poprowadziły je wspólnie Anita Czerner-Lebedew oraz asp. sztab. Kamila Siedlarz. Młodzież dowiedziała się podczas spotkania czym jest kultura, jak ją postrzegamy i co w znaczący sposób wpływa na kształtowanie naszej świadomości na temat osób wywodzących się z odmiennych grup społecznych, czy będących obywatelami innych państw. Uczniowie wzięli też udział m.in. w ćwiczeniach, których celem było m.in. pokazanie w jaki sposób stereotypy wpływają na postrzeganie zwyczajów, czy zachowań ludzi we współczesnym społeczeństwie, a także dowiedzieli się, że wiele zachowań nacechowanych nienawiścią to przestępstwa, za które grozi surowa kara.

 • Anita Czerner Lebedew opowiadao o górze Uluru
 • Anita Czerner Lebedew opowiada o kulturze i jej korzeniach
 • Koordynatorka omawia skojarzenia uczniów na temat kultury przyklejone do tablicy
 • Uczniowie pracują w grupie nad interpretacją bajek
 • Uczniowie pracują w grupie nad interpretacją bajek
 • Uczniowie pracują w grupie nad interpretacją bajek
 • Uczniowie pracują w grupie nad interpretacją bajek
 • Uczniowie omawiają swoje przemyślenia na temat stereotypów
 • Anita Czerner Lebedew przemawia do uczniów
 • Uczniowie zapisują na tablicy tytuły
 • Uczniowie tworzą tytuły na pierwszą stronę gazety
 • Uczniowie tworzą tytuły na pierwszą stronę gazety
 • Tytuły gazet stworzone przez uczniów
 • Trzy uczennice przy tablicy omawiają swoją pracę
 • Anita Czerner Lebedew rozmawia z młodzieżą
 • Policjantka rozmawia z młodzieżą o przestępstwach z nienawiści
 • Policjantka tłumaczy uczniom zasady odpowiedzialności za czyny karalne
 • Młodzięz słuchająca wykładu