Obchody Święta Policji w Żorach - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Żorach

Wiadomości

Obchody Święta Policji w Żorach

Data publikacji 12.07.2019

Dzisiaj, przed południem w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta zbiórka z okazji tegorocznego Święta Policji, przypadającego w jej 100. rocznicę powstania. Akty mianowania na wyższe stopnie policyjne otrzymało ponad 30 policjantów, a nagrody Prezydenta Miasta Żory odebrało 7 wyróżniających się pracowników cywilnych. Świadkami wydarzenia było wielu znamienitych gości, w tym rodziny awansowanych.

W tym roku roku przypada 100. rocznica powołania do życia Polskiej Policji, dlatego też każde z obchodów przebiegających w poszczególnych jednostkach odbywa się w wyjątkowej atmosferze. Tak było i w Żorach, gdzie awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało dziś 33 policjantów.

Świadkami tego doniosłego wydarzenia było wielu znamienitych gości, a wśród nich: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł.insp. Mariusz Krzystyniak, Radny Województwa Jacek Świerkocki, Wiceprezydent Miasta Żory Daniel Wawrzyczek, Przewodniczący Rady Miasta Piotr Kosztyła oraz przedstawiciele Urzędu Miasta w Żorach, współpracujących służb, instytucji i organizacji miejskich. Na widowni zasiedli również dawni komendanci, związkowcy, emeryci, a także najbliżsi policjantów.

Po rozpoczęciu uroczystej zbiórki, złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystkości i uroczystym wprowadzeniu sztandaru Komendant Miejski Policji w Żorach insp. Grzegorz Grabiec przywitał wszystkich gości. W wystąpieniu okolicznościowym odniósł się do 100-letniej historii powołania Polskiej Policji wspominając m.in. o bohaterskich postawach policjantów, którzy wypełniając rotę ślubowania zginęli na służbie. Komendant pogratulował awansów i podziękował swym podwładnym za poświęcenie i trud, a ich bliskim za wyrozumiałość i wsparcie, które stróże prawa otrzymują od nich po ciężkiej służbie. Szef żorskich mundurowych słowa podziękowania i życzenia wszelkiej pomyślności skierował też do pracowników cywilnych stanowiących cenny filar wsparcia współczesnej Policji.

Obchodzone co roku Święto Policji było po raz kolejny okazją do wyrażenia wdzięczności samorządowcom, przedstawicielom pozostałych służb, organizacji i instytucji miejskich za pomoc i parterską współpracę przy realizacji ustawowych zadań nałożonych na Policję. Komendant Miejski Policji w Żorach składając podziękowania swoim partnerom podkreślił, że bez ich zaangażowania trudno by było sprostać tak odpowiedzialnym wyzwaniom.

W dalszej części uroczystości, po ceremonii wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz nagród Prezydenta Miasta Żory dla wyróżniających się pracowników cywilnych, głos zabrał Wiceprezydent Miasta Żory Daniel Wawrzyczek, który podziękował wszystkim policjantom za aktywną służbę i złożył im okolicznościowe życzenia.

W ostatnim wystąpieniu, które należało do Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł.insp. Mariusza Krzystyniaka uczestnicy uroczystości mogli usłyszeć o tym, jak wysokim poparciem społecznym cieszy się współczesna Policja i jak doskonałe wyniki osiągają obecnie stróże prawa. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach podziękował za to nie tylko policjantom, ale i przedstawicielom samorządu oraz współpracującym z żorską komendą służbom, instytucjom, czy organizacjom. Tradcycyjnie uczestnicy ceremonii usłyszeli życzenia dalszych sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności na gruncie zawodowym oraz osobistym.

Podczas ceremonii zarówno Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, jak i Komendant Miejski Policji w Żorach odnieśli się do ostatnich, tragicznych wydarzeń, które głęboko poruszyły policyjne środowiskio, a nieoczekiwaną śmierć Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie nadkom. Krzysztofa Skowrona uczcili minutą ciszy...

 • Stoisko promocyjne z okazji 100-lecia Policji
 • Poczet sztandarowy Komendy Miejskiej Policji w Żorach
 • Komendant podczas powitania gości
 • Komendant podczas przemówienia okolicznościowego
 • Goście na widowni
 • Zaproszeni goście, w tym przedstawiciele samorządu i komendanci
 • Komendant podczas przemówienia
 • Zaproszeni goście
 • Komendant wręcza akty mianowania awansowanym policjantom
 • Komendant wręcza akty mianowania awansowanym policjantom
 • Komendant wręcza akty mianowania awansowanym policjantom
 • Komendant wręcza akty mianowania awansowanym policjantom
 • Komendant wręcza akty mianowania awansowanym policjantom
 • Wiceprezydent wręcza nagrody wyróżnionym pracownikom
 • Wyróżnieni pracownicy cywilni, po prawej stronie komendanci i wiceprezydent
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach podczas wystąpienia
 • Zaproszeni goście na widowni
 • Tort z okazji 100-lecia powstania Polskiej Policji