Inauguracja roku szkolnego klas mundurowych - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Żorach

Wiadomości

Inauguracja roku szkolnego klas mundurowych

Data publikacji 02.09.2019

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Żorach mł.insp. Jacek Stelmach wziął dzisiaj udział w uroczystej inauguracji roku szkolnego klas mundurowych. W III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Z. Herberta w Żorach utworzono aż trzy takie pierwsze klasy. Uczniowie będą kontynuowali naukę w oddziałach o profilu policyjno-prawnym z elementami technik śledczych oraz strażackim z ratownictwem medycznym.

Punktualnie o godzinie 9.00 w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Z. Herberta w Żorach uroczyście rozpoczął się nowy rok szkolny. Przybyłych na inaugurację gości, uczniów oraz nauczycieli powitała Pani Iwona Walczyk – dyrektor szkoły.

W tym roku w szkole utworzone zostały trzy klasy pierwsze o profilu mundurowym. Dwie z nich to klasy policyjno-prawne z elementami technik śledczych, kolejna to strażacka z ratownictwem medycznym. Uczniowie dwóch pierwszych, obok tradycyjnych przedmiotów, będą poznawali podstawy prawa, zdobywali wiedzę o Policji, uczestniczyli w zajęciach z samoobrony, a także musztry. Dla przyszłych strażaków z kolei w programie przewidziano zajęcia z ratownictwa medycznego i sporą dawkę edukacji pożarniczej.

Iwona Walczyk piastująca stanowisko dyrektora szkoły podczas wystąpienia nie tylko wspomniała o wieloletniej, partnerskiej współpracy pomiędzy szkołą, a miejscową komendą. Dziękując za dotychczasową, na ręce I Zastępcy Komendanta Policji w Żorach złożyła też uroczysty akces do jej kontynuacji.

Wszystkim uczniom klas mundurowych życzymy wielu sukcesów w nowym roku szkolnym, a zwłaszcza satysfakcji w związku z wyborem kierunku.

  • I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Żorach podczas inauguracji roku szkolnego, po jego lewej stronie Komendant Miejski Państwowej Strazy Pożarnej w Żorach, obok asp.szt. Łukasz Chmielecki orad dyrektor szkoły
  • Iwona Walczyk - dyrektor III Liceum Ogólnokształcącegow Żorach przemawia do mikrofonu
  • Dyrekto szkoły wręcza Zastępcy Komendanta akces kontynuacji współpracy
  • Dyrektor szkoły wręcza akces wspólpracy Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Żorach
  • Uczniowie klasy policyjnej pozują do zdjęcia z policjantami i Komendantem Straży Pożarnej
  • Uczennice prezentują naszywki na koszulach - emblematy klasy policyjnej