Wiadomości

Światowy Dzień Zwierząt - pamiętajmy o swych obowiązkach

Data publikacji 04.10.2019

Z okazji przypadającego na dziś Światowego Dnia Praw Zwierząt przypominamy wszystkim o obowiązkach właścicieli oraz opiekunów względem swoich pupili. Reguluje je głównie Ustawa o ochronie zwierząt, która już w pierwszych słowach wspomina o tym, że człowiek winien jest im poszanowanie, ochronę i opiekę, a także humanitarne traktowanie.

Obchodzony corocznie 4 października Światowy Dzień Praw Zwierząt ustanowiony został w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt (World Animal Week) trwający do 10 października. „World Animal Day” obchodzony jest w dzień wspominania św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii.

Polski Dzień Praw Zwierząt, przypadający z kolei na 22 maja ustanowiony został przez Klub Gaja dla podkreślenia wagi, przyjętej przez polski parlament w 1997 roku Ustawy o ochronie zwierząt. Petycję Klubu Gaja za wprowadzeniem ustawy podpisało wówczas 600 tysięcy obywateli. Była to największa kampania obywatelska na rzecz praw zwierząt w Polsce.

Z okazji przypadającego na dziś Światowego Dnia Zwierząt przypominamy, że obowiązująca ustawa reguluje postępowanie ze zwierzętami kręgowymi. W odniesieniu do tych domowych zobowiązuje ona właścicieli i opiekunów nie tylko do humanitarnego ich traktowania. W myśl przepisów każdy kto utrzymuje zwierzę ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Zabronione jest przy tym trzymanie zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi przy tym nie może być krótsza niż 3 metry.

Ustawa zabrania też zabijania zwierząt, za wyjątkiem przypadków w niej opisanych, a ponadto znęcania się nad nimi. Do ostatnich z wymienionych zachowań człowieka, przy zastosowaniu tzw. otwartego katalogu wymienia m.in. takie zachowania jak: umyślne zranienie lub okaleczenie, bicie zwierząt, złośliwe straszenie lub drażnienie, utrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, porzucenie, organizowanie walk zwierząt, czy obcowanie płciowe ze zwierzęciem, głodzenie i wiele innych.

W świetle przywołanych przepisów za zabicie zwierzęcia sprawcom takich czynów grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Podobna kara może spotkać osoby znęcające się nad zwierzętami. Jeśli ich zachowanie wypełnia natomiast znamiona szczególnego okrucieństwa w więzieniu mogą spędzić nawet 5 lat. W każdym z przypadków orzekany jest też przepadek zwierzęcia.

Ustawa o ochronie zwierząt wymienia również kilkadziesiąt zachowań stanowiących wykroczenia względem zwierząt, czy obowiązków nałożonych przez nią m.in. na właścicieli lub opiekunów. Przewiduje także możliwość orzekania sądowego zakazu ich posiadania nawet na okres 15-letni.

Za ochronę praw zwierząt odpowiedzialne są organy administracji publicznej, które podejmują działania w tym zakresie. Zgodnie z literą prawa mają obowiązek współdziałania w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. Podobnie jak one każdy świadomy obywatel może sprzeciwić się okrucieństwu wobec zwierząt i zawiadomić odpowiednie organy o ich krzywdzie.

Warto wspomnieć, że kilka lat temu, w całym kraju na stronach komend uruchomione zostały tzw. "Zielone Strefy". Narzędzie to umożliwia każdemu, również anonimowo, poinformować policję o okrutnym traktowaniu zwierząt.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej Zielonej Strefy