Wiadomości

Czy walka z mową nienawiści ogranicza wolność słowa?

Data publikacji 11.12.2019

Miejska Debata Oksfordzka z udziałem przedstawicieli władz miasta oraz żorskich instytucji kultury była zwieńczeniem tegorocznego, młodzieżowego Turnieju Debat zorganizowanego przez Stowarzyszenie Na Marginesie we współpracy z Gimną Żory i Miejskim Ośrodkiem Kultury. Podczas wczorajszego wydarzenia debatanci zmierzyli się z tezą "Walka z mową nienawiści ogranicza wolność słowa" próbując przekonać publiczność do przyjęcia stanowiska strony propozycji bądź opozycji. Przebiegowi tej niecodziennej debaty, obok licznie zaproszonych gości, przyglądały się autorki projektu "W świecie różnic... w świecie równym" i warsztatów poświęconych mowie nienawiści.

Scena na Starówce to wyjątkowe miejsce w Żorach, gdzie od lat odbywają się ważne wydarzenia kulturalne. Wczoraj wkroczyli na nią przedstawiciele władz miasta i instytucji kultury, których "wywołano" do dyskusji poświęconej mowie nienawiści. Uczestnicy debaty oksfordzkiej, choć wcześniej przygotowywali się do swoich ról, nie wiedzieli do ostatniej chwili, po której stronie – propozycji, czy opozycji przyjdzie im wygłaszać mowy.

W roli mówców wystąpili: Prezydent Miasta Waldemar Socha, Przewodniczący Rady Miasta Piotr Kosztyła, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Piotr Huzarewicz, Pełnomocnik Prezydenta ds. Infrastruktury Jacek Pruchnicki, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Aleksandra Zawalska-Hawel, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Stanisław Ratajczyk, Dyrektor Muzeum Miejskiego Lucjan Buchalik oraz radna Jolanta Hrycak od lat związana z Kinem na Starówce, a debatę na bardzo wysokim poziomie poprowadziła uczennica, która wcieliła się w rolę marszałka.

Zgodnie z regulaminem obowiązującym wszystkie dyskusje odbywające się na zasadach debaty oksfordzkiej, również wczorajsza wymiana poglądów przedstawicieli władz miasta i instytucji kultury rozpoczęła się i zakończyła głosowaniem publiczności. W zdecydowanej większości zarówno przed jak i po debacie obserwatorzy wydarzenia opowiedzieli się za poglądem, że walka z mową nienawiści nie ogranicza wolności słowa. Na podobnym stanowisku stanęły autorki projektu "W świecie różnic... w świecie równym" i warsztatów poświęconych mowie nienawiści Anita Czerner-Lebedew ze Stowarzyszenia Międzykulturowego Maloka oraz asp.szt. Kamila Siedlarz z żorskiej komendy, które z zainteresowaniem przysłuchiwały się merytorycznej dyskusji.

Warto zaznaczyć, że inicjatywa Stowarzyszenia Na Marginesie, którego jednym z głównych celów jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, dialogu na rzecz ochrony praw człowieka, czy dialogu międzykulturowego płynnie wpisała się w zakres zadań realizowanych przez mundurowych w całym kraju we współpracy z organizacjami i instytucjami w ramach Planu działań Policji na lata 2018-20121 w zakresie przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści i zasługuje na miano dobrej praktyki, jednej z tych, których dotyczy wymiana prowadzona przez działającą od 2014 roku Policyjną Platformę Przeciwo Nienawiści.

  • Jolanta Hrycak podczas debaty oksfordzkiej wygłasza mowę
  • Piotr Kosztyła w roli mówcy podczas debaty oksfordzkiej
  • Przemowa Lucjana Buchalika