Informacje kontaktowe - Kontakt - Komenda Miejska Policji w Żorach

Informacje kontaktowe

 

Ładowanie odtwarzacza...

Komenda Miejska Policji w Żorach

ul.Wodzisławska 3

44-240 Żory

tel. 47 855 3200

fax 47 855 3244

www.zory.slaska.policja.gov.pl

komendant@zory.ka.policja.gov.pl

 

Komórka organizacyjna

Numer telefonu

Numer faksu

Sekretariat Komendanta

47 855 3212

47 855 3214

Komendant

47 855 3212

47 855 3214

I Zastępca Komendanta

47 855 3212

47 855 3214

Zespół Kadr i Szkolenia

47 855 3218
47 855 3219

47 855 3214

Sekretariat

Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

47 855 3260

47 855 3264

Naczelnik Wydziału Prewencji

47 855 3261

47 855 3264

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

47 855 3262

47 855 3264

Koordynator Zespołu Dzielnicowych

47 855 3268

47 855 3264

Asystent ds Nieletnich i Patologii

47 855 3360

47 855 3264

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

47 855 3291

47 855 3264

Sekretariat

Zespołu do Walki z Przestępczością Gospodarczą

47 855 3270

47 855 3274

Ekspert

Zespołu do Walki z Przestępczością Gospodarczą

47 855 3271

47 855 3274

Sekretariat

Wydziału Kryminalnego

47 855 3280

47 855 3234

Naczelnik

Wydziału Kryminalnego

47 855 3281

47 855 3234

Zastępca Naczelnika

Wydziału Kryminalnego

47 855 3232

47 855 3234

Stanowisko Kierowania

Oficer Dyżurny

47 855 3200

47 855 3255

47 855 3244