Policyjne pasje

"Diament Wolontariatu" dla stowarzyszenia, którym kieruje policjant

Tegoroczny "Diament Wolontariatu" trafił do żorskiego Stowarzyszenia Iskra, którym od lat kieruje sierż.szt. Łukasz Rzymanek. Policjant na co dzień pełni służbę w Zespole Patrolowo-Interwencyjnym, a w czasie wolnym zajmuje się m.in. działalnością na rzecz upowszechniania pierwszej pomocy przedmedycznej. Sierż. Rzymanek w jednej z poprzednich edycji został również za swą działalność uhonorowany statuetką "Wolontariusz Roku".

Gala Wolontariatu organizowana jest w Żorach od 9 lat. Podczas uroczystości tytułami "Wolontariusza Roku" honorowane są osoby, które pościęcając swój wolny czas pomagają bezinteresownie innym. W tym roku po raz kolejny wydarzeniu towarzyszył policyjny akcent, gdyż statuetkę "Diament Wolontariatu" otrzymało stowarzyszenie, którego prezesem jest żorski stróż prawa.

Iskra dowodzona przez sierż. Rzymanka otrzymała wyróżnienie za wyjątkwy rozwój swej działalności właśnie we współpracy z wolontariuszami.

POLICJANT Z ŻOR WOLONTARIUSZEM ROKU 2015

  • Statuetka zdobyta przez Stowarzyszenie Iskra
    Zdjęcie prywatne policjanta
  • Sierż. szt. Rzymanek
    Zdjęcie prywatne policjanta
  • Statuetka "Wolontariusz Roku"