Wiadomości

Rady dla kierowców z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy

Data publikacji 09.09.2017

Kto nie udziela pomocy człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu(...)może trafić do więzienia na 3 lata. Prowadzący pojazd, który natomiast uczestniczył w wypadku drogowym nie udzielił niezwłocznej pomocy ofierze musi liczyć się z karą grzywny albo aresztu, a także utratą prawa jazdy. Z okazji przypadającego na dziś Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, szczególnie kierowcom przypominamy zasady jej udzielania.

Kierowca uczestniczący w wypadku drogowym ma obowiązek:

  • udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję;
  • nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;
  • pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się - niezwłocznie powrócić na to miejsce.

Uczestnik wypadku natomiast jest obowiązany niezwłocznie udzielić pomocy osobom poszkodowanym, która jest niezbędna dla całkowitego lub częściowego zmniejszenia skutków tego wypadku. Oczywiście chodzi o pomoc, jaka w danej sytuacji jest możliwa (np. opatrzenie rannego, udzielenie pierwszej pomocy, wezwanie karetki).

Powszechnie wiadomo, że na każdym z nas spoczywa obowiązek udzielenia pierwszej pomocy, a za niedopełnienie tego obowiązku dotkliwe konsekwencje karne. Ale to nie wszystko - ceną jest tu bowiem zdrowie, a nawet ludzkie życie. Zdaniem ratowników medycznych nawet nieporadny ratownik to lepszy ratownik niż żaden. Dlatego kiedy zaistnieje taka potrzeba nie wahajmy się i udzielmy niezwłocznie pomocy.

JAK SKUTECZNIE UDZIELIĆ PIERWSZEJ POMOCY?