Wiadomości

Ruszyły warsztaty dla młodzieży "I can always say STOP"

Data publikacji 23.11.2018

"I can always say STOP" to tytuł pilotażowych warsztatów dla młodzieży licealnej, które zorganizowane zostały przez żorską komendę we współpracy ze Stowarzyszeniem Międzykulturowym Maloka. Dzisiaj o zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw z nienawiści z młodzieżą rozmawiały koordynatorki projektu, jaki powstał w ramach "Planu działań Policji na lata 2018-2021 w zakresie przeciwdziałania m.in. przestępstwom nawoływania do nienawiści (...)". Pierwsze warsztaty odbyły się w LO im. K. Miarki w Żorach.

W ubiegłym kwartale przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Żorach nawiązali współpracę z działającym w mieście Stowarzyszeniem Międzykulturowym MALOKA. Jednym z efektów ich spotkań było opracowanie lokalnego projektu skierowanego na zapobieganie i zwalczanie przestępstw z nienawiści, adresowanego głównie do młodzieży licealnej, ale także do policjantów.

Jego opracowanie autorzy poprzedzili dogłębną analizą "Planu działań Policji na lata 2018-2021 w zakresie przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość" opracowanego w ramach działania Policyjnej Platformy Przeciw Nienawiści. Zaplanowali warsztaty dla policjantów oraz cykl warsztatów dla uczniów szkół średnich, których celem jest m.in. poznanie różnic międzykulturowych, zwyczajów panujących w innych krajach, ale przede wszystkim przełamanie stereotypów i wyeliminowanie uprzedzeń prowadzących m.in. do niepożądanych i często bezprawnych zachowań wobec osób przynależących do stereotypizowanej grupy.

W pażdzierniku w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach odbyło się pierwsze ze spotkań – adresowane do policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego, dzielnicowych i kryminalnych. Wysłuchali oni wówczas ciekawego wykładu, który wygłosił Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka - mł. insp. Krzysztof Kazek, a także w drugiej części wykładu Anity Czerner-Lebedew z żorskiego Stowarzyszenia MALOKA - etnologa i antropologa kultury, doradcy międzykulturowego, a zarazem podróżniczki.

Dzisiaj podobne, choć w poszerzonje formie warsztaty odbyły się w żorskim Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki, a poprowadziły je wspólnie: Anita Czerner-Lebedew, asp.szt. Kamila Siedlarz oraz pedagog Liliana Marcisz. Młodzież dowiedziała się podczas spotkania czym jest kultura, jak ją postrzegamy i co w znaczący sposób wpływa na kształtowanie naszej świadomości na temat osób wywodzących się z odmiennych grup społecznych, czy będących obywatelami innych państw. Licealiści wzięli też udział m.in. w ćwiczeniach, których celem było pokazanie w jaki sposób stereotypy wpływają na postrzeganie zwyczajów, czy zachowań ludzi we współczesnym społeczeństwie, a także dowiedzili się, że wiele zachowań nacechowanych nienawiścią stypizowanych jest w polskim prawie karnym. Każdy z uczestników warsztatów na zakończenie otrzymał zaświadczenie o udziale w nich.

 • Warsztaty dla licealistów poświęcone przeciwdziałaniu mowie nienawiści
 • Warsztaty dla licealistów poświęcone przeciwdziałaniu mowie nienawiści
 • Warsztaty dla licealistów poświęcone przeciwdziałaniu mowie nienawiści
 • Warsztaty dla licealistów poświęcone przeciwdziałaniu mowie nienawiści
 • Warsztaty dla licealistów poświęcone przeciwdziałaniu mowie nienawiści
 • Warsztaty dla licealistów poświęcone przeciwdziałaniu mowie nienawiści
 • Warsztaty dla licealistów poświęcone przeciwdziałaniu mowie nienawiści
 • Warsztaty dla licealistów poświęcone przeciwdziałaniu mowie nienawiści
 • Warsztaty dla licealistów poświęcone przeciwdziałaniu mowie nienawiści
 • Warsztaty dla licealistów poświęcone przeciwdziałaniu mowie nienawiści
 • Warsztaty dla licealistów poświęcone przeciwdziałaniu mowie nienawiści
 • Warsztaty dla licealistów poświęcone przeciwdziałaniu mowie nienawiści
 • Warsztaty dla licealistów poświęcone przeciwdziałaniu mowie nienawiści
 • Warsztaty dla licealistów poświęcone przeciwdziałaniu mowie nienawiści
 • Warsztaty dla licealistów poświęcone przeciwdziałaniu mowie nienawiści
 • Warsztaty dla licealistów poświęcone przeciwdziałaniu mowie nienawiści
 • Warsztaty dla licealistów poświęcone przeciwdziałaniu mowie nienawiści
 • Warsztaty dla licealistów poświęcone przeciwdziałaniu mowie nienawiści
 • Warsztaty dla licealistów poświęcone przeciwdziałaniu mowie nienawiści
 • Warsztaty dla licealistów poświęcone przeciwdziałaniu mowie nienawiści
 • Warsztaty dla licealistów poświęcone przeciwdziałaniu mowie nienawiści