Wiadomości

Honorowa Odznaka SEiRP dla Komendanta Miejskiego Policji w Żorach

Data publikacji 27.12.2018

Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych podjął uchwałę o nadaniu Honorowej Odznaki SEiRP Komendantowi Miejskiemu Policji w Żorach. Insp. Grzegorz Grabiec wyróżnienie odebrał tuż przed świętami z rąk Prezesa Zarządu Koła w Żorach. Okazją do uroczystego wręczenia odznaki było opłatkowe spotkanie miejscowych emerytów i rencistów policyjnych.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych działa w naszym kraju od ponad ćwierćwiecza i obecnie skupia blisko 18 tysięcy członków zwyczajnych cieszących się nienaganną opinią. W jego szeregach stoją nie tylko byli policjanci, ale i żołnierze, czy wdowy, bądź wdowcy po mundurowych. Zrzeszeni w kołach terenowych tworzą społeczność opartą na wzajemnym szacunku i życzliwości, organizują pomoc dla innych, uczestniczą w życiu kulturalnym, wspólnie korzystają z rekreacji i wypoczynku, a co najważniejsze pielęgnują pozytywne doświadczenia historii i tradycji zawodowych. Realizując swoje cele i zadania członkowie stowarzyszenia współdziałają m.in. z kierownictwem komend miejskich i powiatowych.

Koło Terenowe SEiRP w Żorach podobnie, jak inne kontynuuje tę piękną tradycję. Członkowie spotykają się w budynku miejscowej komendy i od lat współpracują z jej kierownictwem. To właśnie za pomoc w realizacji celów stowarzyszenia Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych postanowił nadać Honorową Odznakę SEiRP Komendantowi Miejskiemu Policji w Żorach, o którą wnioskował prezes lokalnego koła.

Wyróżnienie insp. Grzegorz Grabiec odebrał podczas uroczystego spotkania przedświątecznego z rąk Adama Zioło – prezesa żorskiego koła. Honorowego odznaczenia komendantowi gratulowali, obok niego, także inni, licznie zgromadzeni przy wigilijnym stole członkowie stowarzyszenia.

My również gratulujemy szczególnego wyróżnienia Komendantowi Miejskiemu Policji w Żorach!

  • KOMENDANT ODBIERA HONOROWĄ ODZNAKĘ
  • Honorowa odznaka dla komendanta z Żor
  • Honorowa odznaka i legitymacja dla komendanta z Żor