Zapraszamy do udziału w konkursie literackim - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Żorach

Wiadomości

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim

Data publikacji 15.10.2019

Stowarzyszenie "Bezpieczne Miasto" oraz Komenda Miejska Policji w Żorach serdecznie zapraszają uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie literackim. Zadaniem konkursowym jest napisanie listu do babci lub dziadka, zawierającego przestrogi na temat ostrożnego postępowania w kontaktach z obcymi. Celem konkursu jest uwrażliwienie młodego pokolenia na los seniorów, a przede wszystkim ostrzeżenie osób starszych przed oszustami, którzy często wykorzystują ich łatwowierność.

Niemalże każdego dnia statystyki policyjne, a za nimi media donoszą, że kolejna starsza osoba padła ofiarą oszustów. Ci wykorzystują fakt, że osoby te często mieszkają samotnie, są dobroduszne i charakteryzuje ich łatwowierność. Niestety seniorzy niejednokrotnie dając wiarę przestępcom tracą oszczędności swojego życia, a licznie publikowane apele o ostrożność nie przynoszą zawsze efektów.

Mamy nadzieję, że listy napisane przez uczniów, którzy zdecydują się na udział w konkursie pomogą im nie tylko stać się bardziej wrażliwymi na los starszych członków rodziny, ale i będą wyjątkową przestrogą dla samych seniorów. Ci bowiem otrzymają je, po opracowaniu graficznym i za zgodą autorów, w formie ulotek.

Serdecznie zapraszmy do udziału w konkursie wszystkich uczniów żorskich szkół podstawowych. Prace należy dostarczyć w terminie do 8 listopada 2019 roku:

  • drogą pocztową, na adres Komenda Miejska Policji w Żorach, ul. Wodzisławska 3, 44-240 Żory z dopiskiem na kopercie "Konkurs literacki"
  • drogą elektroniczną, na adres rzecznik@zory.ka.policja.gov.pl w tytule wiadomości podając "Konkurs literacki" /w tym przypadku należy przesłać zeskanowany list oraz podpisaną zgodę rodzica/opiekuna prawnego/
  • osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 3, z dopiskiem na kopercie "Konkurs literacki".

W załączeniu do pobrania szczegółowy regulamin konkursu oraz zgoda rodzica/opiekuna prawnego.