Wiadomości

Żorscy mundurowi wspierają służby sanitarne w utrzymaniu kwarantanny

Data publikacji 17.03.2020

Umundurowane patrole sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną przebywają w miejscu zamieszkania, ale też pytają o samopoczucie i bieżące potrzeby. Do tej pory nie stwierdzono, aby ktoś naruszył zakaz opuszczania mieszkania, bądź miał problemy zdrowotne. Policjanci, z poddanymi procedurze sanitarnej, kontaktują się telefonicznie i proszą o podejście do okna.

Od kilku dni na terenie naszego kraju obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Obserwujemy wzrost liczby zarażonych koronawirusem, a co za tym idzie wzrost osób poddanych kwarantannie. W tym trudnym okresie policjanci wspierają służby sanitarne i sprawdzają, czy obywatele stosują się ściśle do poleceń. Codziennie, podczas kontroli pytają też o samopoczucie i o to, czy przebywającym w domach niczego nie brakuje. Stróże prawa z każdym z osobna kontaktują się telefonicznie i proszą aby podejść do okna.

W związku koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa zmienione zostały również procedury przyjmowania petentów w komendzie. Zalecamy, aby z policjantami kontaktować się telefonicznie lub mailowo. Jeśli sprawa nie jest pilna, warto przełożyć ją na inny termin, bądź zgłoszenie przesłać drogą elektroniczną. Do odwołania Komendant Miejski Policji w Żorach nie będzie przyjmował ustnych skrag i wniosków, nie będą też odbywały się czwartkowe dyżury kadrowe dla kandydatów. W najbliższym okresie nie będzie można też uzyskać informacji na temat punków karnych, czy odebrać notatki ze zdarzenia drogowego. Wszelkie inicjatywy, które mogą nieść ze sobą ryzyko zarażenia się wirusem wywołującym zakaźną chorobę również zdecydowano przełożyć na terminy późniejsze.

Żadna z osób potrzebujących pomocy nie zostanie pozostawiona jednak bez możliwości jej uzyskania. Mieszkańcy mogą liczyć przede wszystkim na pomoc policjantów pierwszego kontaktu. Jeśli zatem znajdujecie się Państwo w trudnej sytuacji, bądź znacie kogoś kto potrzebuje pomocy skontaktujcie się ze swoim dzielnicowym. Warto pamiętać też o specjalnie uruchomionym policyjnym numerze ratunkowym SMS (695 997 997) dedykowanym osobom niepełnosprawnym, głównie niedosłyszącym i głuchoniemym. Do Państwa dyspozycji pozostaje też numer alarmowy i numery kontaktowe naszej jednostki.

Warto wspomieć, że również policjanci na czas zagrożenia chorobą zakaźną COVID-19, wywoływaną przez koronawirusa zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej. Są to płyny do dezynfekcji, jednorazowe rękawiczki, maseczki, okulary ochronne, czy kombinezony. Podczas realizacji czynności z osobą podejrzaną o COVID-19 lub z potwierdzonym jej rozpoznaniem obowiązuje ich też specjalna procedura.

  • Policjant z telefonem stoi na dworze
  • Policjant rozmawia przez telefon w radiowozie
  • Policjant wybiera numer na telefonie
  • Policjanci dzwonią do objetych kwarantanną
  • Policjanci w radiowozie
  • Zestaw środków ochrony osobistej
  • Widok na kombinezon, maseczkę i pły do dezynfekcji rąk
  • Policyjne środki ochrony osobistej
  • Widok na okulary ochronne

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 15.89 MB)