Policję tworzą ludzie, twórzmy ją razem - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Żorach

Wiadomości

Policję tworzą ludzie, twórzmy ją razem

Data publikacji 18.12.2020

Informujemy, że w 2021 r. realizowane będą przyjęcia kandydatów do służby w jednostkach Policji województwa śląskiego. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i warunkami służby. Pamiętaj, że służba w Policji jest służbą dla społeczeństwa – wymagającą Twojego zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji.

Uprzejmie informujemy, iż dokumenty kandydatów do służby w Policji przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Żorach, przy ul. Wodzisławskiej 3, tel. 47 855 32 19,  47 855 32 18. Policję tworzą ludzie. Sprawdź, co trzeba zrobić, żeby zostać jednym z nas.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii celem zminimalizowania zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, interesanci przyjmowani są w stosownym reżimie sanitarnym, do którego przestrzegania zobligowani są wszyscy jego uczestnicy. Kandydaci do służby w trakcie pobytu w jednostce Policji winni stosować maseczki ochronne, zaleca się także posiadać własne przybory do pisania, a także stosować się do ewentualnych innych zaleceń wskazanych przez pracowników jednostki.

W celu złożenia dokumentacji należy się wcześniej skontaktować telefonicznie.